Efficiëntere inning buitenlandse verkeersboetes

Vanaf deze zomer worden de verkeersboetes van buitenlandse automobilisten efficiënter geïnd, en dit dankzij het crossborderproject.
  • Vanaf deze zomer zal de inning van de verkeersboetes van buitenlandse bestuurders efficiënter verlopen.

  • Het crossborderproject zal ervoor zorgen dat de kentekengegevens gemakkelijker kunnen worden uitgewisseld tussen de verschillende Europese lidstaten.

  • Bpost staat in voor de verzending van de boetes naar het buitenland en zal ook een website ontwikkelen waarop deze kunnen worden opgevolgd en zelfs worden betaald.

Het wordt deze zomer gemakkelijker om buitenlandse automobilisten te beboeten die een snelheidsovertreding begingen. Daarbij speelt Bpost een cruciale rol. Zij voorzien een speciale website waarop te zien zal zijn welke overtredingen werden gemaakt en ook of de verkeersboetes al werden betaald. Bovendien zullen zij een papieren kopie van de verkeersboete naar de verkeersovertreders opsturen. En dit om misverstanden te vermijden.

Betere inning buitenlandse verkeersboetes

In het kader van de begrotingsgesprekken van de regering hebben minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Mobiliteit François Bellot (MR) een ambitieus plan opgezet om de verkeersboetes en de penale boetes beter te innen, ook die van de buitenlandse automobilisten. Er werden vorig jaar zo’n 120.000 buitenlandse verkeersovertreders beboet, meestal Europeanen, maar slechts 63 procent van deze boetes werd geïnd. Daar moet het crossborderproject van Geens en Bellot nu verandering in brengen. Dat project zou uiteindelijk de staatskas jaarlijks met ongeveer 82 miljoen euro moeten spijzen. Geld dat kan worden geïnvesteerd in verkeersveiligheid, maar ook in de verbetering van de infrastructuur.

Het crossborderproject

Dankzij het crossborderproject zal de inning van de verkeersboetes van buitenlandse bestuurders efficiënter gebeuren. Het project zorgt ervoor dat de Europese lidstaten kentekenregisters kunnen opvragen voor 8 verschillende soorten verkeersovertredingen. Het verzekert een grotere verkeersveiligheid, want men wil op die manier de hardleerse verkeersovertreders aanpakken. Voortaan zullen zij niet meer kunnen ontsnappen aan de betaling van hun verkeersboete. Bpost is bevoegd voor de administratieve opvolging van de overtredingen. Het Belgisch postbedrijf zal verantwoordelijk zijn voor de verzending van de verkeersboetes naar het buitenland en een website bijhouden waarop alle boetes geregistreerd staan en ook kunnen worden betaald.

Beging je een verkeersovertreding, dan mag je een boete in de bus verwachten. Gelukkig is de hoogte van de verkeersboetes heel gemakkelijk te berekenen met onze boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6781 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!