Zware verkeersovertredingen worden zwaarder bestraft

De verkeersregels zijn sinds vorig jaar strenger geworden. Zo krijgt de term ‘recidivist’ een nieuwe invulling. Vroeger gold die uitsluitend voor wie dezelfde verkeersovertreding beging binnen een periode van 3 jaar. Nu geldt de term ook voor wie 2 verschillende zware overtredingen heeft begaan. Bijvoorbeeld: word je in 2015 veroordeeld voor een alcoholmisdrijf en bega je in 2017 een snelheidsovertreding van bijvoorbeeld 81 km/h binnen de bebouwde kom en word je voor die laatste overtreding veroordeeld in 2019, dan ben je een recidivist.

Zij die 2 keer in de fout gaan, zullen naast een geldboete ook een rijverbod krijgen van minstens 3 maanden. Daarnaast moet de verkeersovertreder ook het theoretisch én praktisch rijexamen opnieuw afleggen en medische en psychologische proeven ondergaan. Het zijn de geneesheer en de psycholoog die uiteindelijk groen licht geven.

Wat is een zware verkeersovertreding?

Kreeg je in eigen land een verkeersboete en wil je graag weten hoe hoog de boete zal zijn, laat die dan berekenen door onze boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6695 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!