Alcohol achter het stuur

De verkeerswetgeving bepaalt dat rijden met meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed strafbaar is. Afhankelijk van de mate waarmee je die grens hebt overschreden, riskeer je een geldboete, rijverbod of alcoholslot. De wet maakt ook nog een onderscheid tussen dronkenschap en alcoholintoxicatie. Er spelen dus heel wat bepalende factoren mee om tot de uiteindelijke straf te komen. Dankzij onze uitmuntende database en uitgebreid vonnissenbestand, ontvangt u met onze calculator een zeer nauwkeurige inschatting van wat u boven het hoofd hangt.

Bereken je boete hier!

Dronkenschap en/of alcoholintoxicatie?

Dronkenschap en alcoholintoxicatie zijn niet hetzelfde. Het verschil is makkelijk te duiden en zeker niet onbelangrijk wat betreft de eventuele gevolgen.

Met alcoholintoxicatie wordt bedoeld dat je de wettelijk toegelaten grens van alcoholintoxicatie heeft overschreden, terwijl dronkenschap een iets subjectievere beoordeling is. Dronkenschap wordt vastgesteld wanneer de persoon in kwestie zodanig onder de invloed van alcohol is dat hij geen controlere meer heeft over zijn acties.

De ademtest

Automobilisten die worden gecontroleerd op alcohol tijdens het rijden, worden onderworpen aan de ademtest. Na een snelle analyse verschijnen er drie mogelijke resultaten.

  • S (Safe) = Er is geen alcoholintoxicatie

  • A (Alarm) = Er is alcoholintoxicatie tussen 0,5 en 0,8 promille

  • P (Positive) = Er is alcoholintoxicatie van minstens 0,8 promille

Bij een positieve alcoholtest kan de politie de parketmagistraat contacteren om je rijbewijs onmiddellijk te laten intrekken voor een periode van 15 dagen. Ook bij duidelijke tekenen van alcoholopname waarbij er geen test kon worden uitgevoerd, kan de politie je rijbewijs intrekken.

Hoe hoog je uiteindelijke boete wordt, is dus afhankelijk van het aantal promille. Raadpleeg hier het volledige overzicht van de tarieven.

Alcoholslot: verplicht of vrijwillig?

Dit is een toestel dat in de auto zelf wordt ingebouwd met als bedoeling om zeker te zijn dat de bestuurder niet geïntoxiceerd is. Zo kan de wagen enkel starten bij een negatieve alcoholtest. Ook tijdens het rijden wordt er gecontroleerd.

Tegenwoordig is de rechter verplicht om een alcoholslot op te leggen, wanneer er sprake is van een zware alcoholintoxicatie. Hiermee wordt een waarde van 1,8 promille ofwel 0,78 mg/l ual (uitgeademde alveolaire lucht) verstaan.

Een alcoholslot is niet goedkoop. Hier vind je prijzen en alternatieve oplossingen.

U kunt vrijwillig en in afwachting van uw proces een alcoholslot laten plaatsen. U moet hierbij rekenen op een kostprijs van 1500 - 2000 euro. Om evenwel ook een omkaderingsprogramma te volgen, moet dit alcoholslot worden opgelegd door de rechtbank.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6791 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!