Alcoholcontroles in België : uw rechten en mogelijke straffen

De politie organiseert regelmatig campagnes om bestuurders te controleren op rijden onder invloed. Onze experten leggen uit hoe een dergelijke controle gebeurt, wat de rechten van de chauffeur zijn en hoe hoog eventuele straffen en boeteszijn indien u in overtreding bent.

U verwacht een boete na een positieve alcoholtest ? Maak gratis gebruik van onze calculator om uw boete te berekenen.

Hoe verloopt een alcoholcontrole en wat zijn uw rechten ?

Uiteraard brengt een alcoholtest heel wat verplichtingen met zich mee, maar anderzijds zijn er ook de rechten van de bestuurder.

Om voor deze controle te slagen, is de eerste stap het afleggen van de blaastest, ook wel bekend als de ademtest. Dit gebeurt simpelweg door een aantal seconden te blazen in het toestel dat u wordt aangereikt door de politie. Dit toestel geeft nadien drie mogelijke uitkomsten, telkens aangeduid met een letter :

·         S = Safe : de bestuurder mag doorrijden.

·         A = Alarm

·         P = Positief

In de laatste twee gevallen (A en P) heeft de bestuurder alcohol in het bloed en is verdere analyse noodzakelijk.

Zelfs indien uw blaastest een A of P als resultaat oplevert, blijft u uw rechten behouden tijdens een alcoholtest. Zo heeft u steeds het recht om 15 minuten te wachten, kunt u een tweede ademtest eisen, een derde analyse aanvragen (indien de voorgaande resultaten sterk verschillen) en een bloedproef vragen als onbetwistbaar bewijs. In het laatste geval zijn de kosten van de bloedproef voor de bestuurder indien de overtreding wordt bevestigd.

Wat zijn de boetes en straffen voor een positieve alcoholtest

Vanzelfsprekend zijn de straffen die staan op een positieve alcoholtest recht evenredig met de hoeveelheid alcohol in het bloed. Er wordt gewerkt met verschillende categorieën. De gemeten hoeveelheid mg/liter uitgeademde alveolaire lucht (hieronder aangeduid als ual) bepaalt de categorie.

Tussen 0,09 et 0,21 mg/l ual

105 euro

Tussen 0.22 et 0.34 mg/l ual (tussen 0,5 et 0,8 g/l)

179 euro + rijverbod van 3 uur

Tussen 0.35 et 0.43 mg/l ual (tussen 0,8 et 1 g/l)

420 euro + rijverbod van 6 uur

Tussen 0.44 et 0.49 mg/l ual (tussen 1 g et 1,1 g/l)

578 euro + rijverbod van 6 uur

Tussen 0.50 et 0.64 mg/l ual (tussen 1,1 et 1,5 g/l)

Er wordt een PV overgemaakt aan het parket + een mogelijke geldboete van minstens 1260 euro ( + rijverbod van 6 uur)

Vanaf 0.65 mg/l ual(1,5 g/l)

Er wordt een PV overgemaakt aan het parket + een mogelijke geldboete van minstens 1600 euro + rijverbod van 15 dagen

Hierbij moet opgemerkt worden dat de agenten ook een analyse maken van de algemene toestand van de bestuurder. Wanneer de politie tot de conclusie komt dat die niet goed is en een gevaar voor de verkeersveiligheid betekent, kunnen er extra controles uitgevoerd worden. Dit kan een rijverbod als gevolg hebben en mogelijks een zaak voor de politierechtbank waar zwaardere straffen mogelijk zijn zoals een geldboete van maximaal 2750 euro of een rijverbod voor een periode van 1 maand tot 5 jaar.

Verwacht u een boete of een andere straf voor een positieve alcoholtest ? Bereken in enkele klikken uw straf via onze gratis boetecalculator of contacteer vrijblijvend onze experten.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6760 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!