Wat zijn penale boetes?

Wanneer je voor de rechter moet verschijnen, kan deze een penale boete uitspreken. Het niet betalen van een penale boete kan heel wat gevolgen met zich meebrengen.  Hieronder vind je alle informatie terug.

Wat zijn penale boeten?

 Eenvoudig gesteld is een penale boete de eigenlijke geldboete die u ontvangt na het begaan van een overtreding. Deze penale boete kan worden uitgesproken door de strafrechtbanken. De geldboete zelf zal steeds vermenigvuldigt worden met 8, dit zijn de opdeciemen. Zo zal een boete van 20 euro dus 160 euro bedragen.

De rechter koppelt aan die veroordeling een vervangende straf (een gevangenisstraf of rijverbod) die zal worden toegepast als de boete niet kan worden ingevorderd.

In verkeersovertreding stelt de politie bij overtredingen tot de derde graad, het negeren van een rood stoplicht bijvoorbeeld, eerst een onmiddellijke inning aan de overtreder voor. Indien deze verkeersboete niet wordt aanvaard, kan het parket eventueel (er wordt immers niet altijd een minnelijke schikking voorgesteld) overgaan tot een minnelijke schikking. Weigert de overtreder ook deze optie, moet hij voor de politierechtbank verschijnen, waar na veroordeling een penale boete opgelegd kan worden.

Centraal betaalpunt

 Alle schulden aan de staat die voortkomen uit een misdrijf moeten sinds 1 mei 2019 betaald worden aan het kantoor niet-fiscale invorderingen van de Federale Overheidsdienst. Zij gaan logischerwijs ook over de betalingen en afhandelingen van penale boetes. Vragen over je boete? Contact opnemen.

Betaal tijdig je penale boete

Het niet tijdig betalen van je penale boete kan heel wat consequenties met zich meebrengen. Zo kan de overheid extra kosten in rekening brengen en zelfs overgaan tot loonbeslag en invordering door een gerechtsdeurwaarder. De termijn om een penale boete te betalen bedraagt 15 dagen.

Heeft u verdere bedenkingen bij uw straf of wilt u verdere hulp om dit af te handelen? Neem vrijblijvend contact op met onze verkeersexperten.

Wenst u te weten hoeveel u zal moeten betalen voor uw verkeersovertreding? Bereken dan uw verkeersboete via onze calculator!

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6701 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!