Wanneer krijg ik proces-verbaal toegestuurd na mijn verkeersovertreding?

Wanneer je een verkeersovertreding begaat, ontvang je binnen de 14 dagen na vaststelling van het misdrijf een afschrift van het proces-verbaal. Wordt deze termijn overschreden, verliest het pv zijn bijzondere bewijswaarde. In dat geval kan je, als er geen andere zaken uit het dossier je verkeersovertreding kunnen bewijzen, je verkeersovertreding betwisten.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6694 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!