Snelheidsboetes in België: een overzicht

Iets te hard op het gaspedaal geduwd of een andere verkeersovertreding begaan? Dan is een boete onvermijdelijk, dat is bekend. Veel minder gekend is hoe hoog die boete zal zijn en van welke factoren dit afhangt. We geven hieronder een overzicht van de geldende regels in verband met snelheidsboetes en verkeersovertredingen in België.

Zit je met vragen over een specifieke boete of overtreding? Contacteer onze experts voor meteen een antwoord op maat of gebruik onze boetecalculator om zelf je boete te berekenen!

Snelheidsovertredingen

Voor overtredingen die te maken hebben met het overschrijden van de maximum toegestane snelheid, is er een specifieke regeling van kracht. Een cruciale factor hierbij is de bebouwde kom. In België maakt het immers een groot verschil of je snelheidsovertreding binnen of buiten de bebouwde kom (inclusief erf, woonerf, zone 30 en schoolomgevingen) gebeurde.

Snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom

Overschrijd je de toegestane limiet met minder dan 30km/u bedraagt de boete 53 euro + 11 euro per te hard gereden km/u.

Reed je minstens 30km/u sneller dan toegestaan, dan varieert het bedrag van 80 euro tot en met 4000 euro met een rijverbod eventueel gekoppeld aan een praktisch of theoretisch examen.

Snelheidsovertreding buiten de bebouwde kom

Op deze ‘overige wegen’ is de limiet iets ruimer. Een snelheid die maximaal 40km/u hoger ligt dan de wettelijke snelheid levert een boete van 53 euro + 6 euro per te hard gereden km/u.

Een boete die varieert tussen 80 en 4000 euro gekoppeld aan een rijverbod en eventueel een theoretisch en/of praktisch examen is dan weer het verdict voor wie op deze wegen de toegestane limiet met minstens 40 km/u met de voeten trad.

En wat met de marges?

Een onderwerp waarover heel wat verhalen de ronde doen. Om alle misverstanden de wereld uit te helpen, geven we hier graag extra aandacht aan. Het klopt dat vroeger de politie een vrijgeleide kreeg om zelf te bepalen of de marge nu op 6,7 of 9 kilometer per uur lag, maar in het streven naar uniformiteit werd besloten om een technische marge te hanteren van 6km/u voor gewone wegen. Voor autosnelwegen ligt dat iets hoger.

 Zal mijn rijbewijs worden ingetrokken?

De eerste stap nadat u geflitst bent door een onbemande camera is het ontvangen van een proces-verbaal. Later volgt dan eventueel een dagvaarding voor de politierechtbank. Daar beslist de politierechter over een mogelijk rijverbod, dat kan variëren tussen 8 dagen en 5 jaar, en over de verplichting tot het opnieuw afleggen van theoretische en praktische proeven of het volgen van een cursus.

Verkeersovertredingen

Voor verkeersovertredingen in België hanteert men een ander systeem. Het is belangrijk om te weten dat er wordt gewerkt met vier categorieën. Van de eerste graad (het niet gebruiken van richtingaanwijzers) oplopend tot de vierde graad. Ook het bedrag van de boetes stijgt naargelang de gradatie. Het risico op een ongeval door uw verkeersgedrag is bepalend in welke graad uw overtreding terechtkomt. Concreet betekent dit: hoe hoger het risico op een ongeval, hoe hoger de boete.

Voor overtredingen van de vierde graad wordt het bedrag van de boete altijd door de rechtbank vastgesteld, waarbij een geldboete van maximaal 4000 euro opgelegd kan worden en waarop mogelijk een rij-ontzegging of intrekking van het rijbewijs, gaande van 8 dagen tot 5 jaar, kan volgen.

Let wel, bovenstaande regel is enkel van toepassing voor inwoners van België. Voor buitenlanders op bezoek, vakantie of doorreis geldt een directe inning van een enkelvoudige boete van maximaal 473 euro (vierde graad).

In eerste instantie wordt bij een overtreding een onmiddellijke inning voorgesteld, wanneer u deze niet betaalt, kan er gewerkt worden met een minnelijke schikking. Betaalt u deze ook niet, dan kan u voor de rechtbank worden gedaagd en bepaalt de rechter de hoogte van de boete.

Een overzicht van de bedragen per graad:

Een overzicht van de bedragen per graad:

Graad

Onmiddellijke inning

Minnelijke schikking

Bepalen rechter

Eerste graad

Vanaf 58 euro

85 euro

80 – 2000 euro

Tweede graad

116 euro

160 euro

160 – 2000 euro

Derde graad

174 euro

235 euro

240 – 4000 euro

Vierde graad

Politierechtbank

Je eigen boete berekenen, kan heel eenvoudig dankzij onze handige en gratis boetecalculator. Toch graag een persoonlijk contact over jouw specifieke situatie? Contacteer onze experts gerust!

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6728 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!