Verkeersboetes niet-betalers 35 procent duurder

Het innen van verkeersboetes zal op een andere en eenvoudigere manier gebeuren. Bovendien zullen de nog te betalen boetes stijgen met 35 procent.
  • Vanaf volgend jaar zal de inning van verkeersboetes gebeuren op een eenvoudigere manier.

  • Bovendien zal de nog te betalen verkeersboete worden verhoogd met 35 procent.

  • Door de omzetting van een Europese richtlijn zal het ook gemakkelijker worden om de boetes te innen van buitenlandse overtreders.

Volgend jaar zal het innen van verkeersboetes op een andere en eenvoudigere manier gebeuren. Daarenboven besloot minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dat een boete bij een aanmaning met 35 procent wordt verhoogd.

Nieuwe procedures

In plaats van de huidige 7 stappen, die resulteren in een lange procedure voor de politierechtbank, komen er 4 vereenvoudigde stappen. Wie niet ingaat op een voorstel van minnelijke schikking mag een bevel tot betalen in de bus verwachten. Dit betekent dus dat zij die weigeren om hun boete te betalen niet meer hoeven te verschijnen voor de politierechter.

Verkeersboetes stijgen met 35 procent bij niet-betaling

Ook wie halsstarrig weigert om zijn boete te betalen wordt geviseerd. Het te betalen bedrag wordt met 35 procent verhoogd. Daarmee wil men de huidige 15 procent van de verkeersboetes die niet worden betaald, reduceren naar 0,5 procent. In de toekomst zouden seponeringen dus niet meer mogelijk zijn. Op 1 januari zullen de wetswijzigingen ingaan. Maar omdat alle administratieve taken worden geïnformatiseerd en de organisatie daarvan veel tijd en energie kost, zullen de nieuwe maatregels pas in juli inwerkingtreden.

Verkeersboetes buitenlandse verkeersovertreders

Dankzij de uitvoering van de Europese crossborder-richtlijn zullen ook buitenlandse overtreders hun verkeersboetes automatisch in de bus krijgen. België is een belangrijk doorvoerland naar Duitsland, Frankrijk en Nederland. Door een betere gegevensuitwisseling zullen meer verkeersboetes van buitenlanders kunnen worden geïnd. Zij zullen er dus niet meer kunnen aan ontsnappen. De regering hoopt dat door deze automatisering de inning jaarlijks 150 miljoen euro extra zal opleveren.

Bovendien benadrukt Minister Geens dat door de administratieve briefwisseling te laten afhandelen door de post, en niet meer via parket of politie, zij zich weer kunnen bezighouden met belangrijkere zaken, zoals de bestrijding van terrorisme en criminaliteit.

Beging je een overtreding, dan mag je een verkeersboete in de bus verwachten. Ben je benieuwd hoe hoog die zal zijn, maak dan gebruik van onze boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6681 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!