Verkeersboetes 5 procent duurder vanaf 1 mei

Op maandag 1 mei stijgen de tarieven voor de onmiddellijke inningen van verkeersboetes. Ze gaan omhoog met 5 procent. Wij geven graag even een overzicht.
  • De tarieven voor de onmiddellijke inningen van verkeersboetes stijgen op maandag 1 mei.

  • Ze slaan allemaal op met 5 procent.

  • Wij geven graag even een overzicht van de nieuwe tarieven.

Je let maar beter weer wat meer op als je de baan op moet. De tarieven voor de onmiddellijke inningen van verkeersboetes stijgen namelijk op maandag 1 mei. Ze gaan omhoog met 5 procent. Wij geven graag even een overzicht van de nieuwe tarieven.

1ste graad

Een overtreding van de 1ste graad is een lichte verkeersinbreuk. Het betreft alle overtredingen die niet in de 2de, 3de of 4de graad zijn ondergebracht. De verkeersboetes stijgen hier van 55 naar 58 euro.

2de graad

Het gaat om verkeersovertredingen waarbij de overtreder onrechtstreeks een ongeval zou kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld door te parkeren waar het niet mag, door te gsm’en achter het stuur, door het stop- of voorrangsbord te negeren, etc.. Boetes nemen hier toe van 110 naar 116 euro.

3de graad

Een overtreding van de 3de graad is een verkeersinbreuk waarbij er een rechtstreeks ongevalrisico is, zoals door rood licht rijden, de afwezigheid van correcte kinderzitjes, etc.. De verkeersboetes stijgen hier van 165 naar 174 euro.

4de graad

Deze verkeersovertredingen hebben een onvermijdelijk ongevalrisico. Ze worden altijd beoordeeld door een politierechtbank. Dit zijn dus geen onmiddellijke inningen. Het betreft bijvoorbeeld overdreven snelheid, het uitdagen van een andere automobilist, het negeren van bevelen van een bevoegd persoon, stilstaan met je voertuig op een overweg, achteruit of in de tegenoverstelde richting rijden op auto(snel)wegen, etc.. Boetes nemen hier toe van 450 naar 473 euro.

Rijden onder invloed

Wie positief blaast, betaalt voortaan 105 euro; en 179 euro voor wie meer dan 0,5 promille in het bloed heeft.

Snelheidsovertredingen

En ook voor snelheidsovertredingen is er een verhoging van de verkeersboetes: van 50 naar 53 euro voor de eerste 10 km/h boven de geldende snelheidslimiet. Per extra km/h komt daar nog eens 6 in plaats van 5 euro bij. Binnen de bebouwde kom, in een zone 30, een schoolomgeving en een (woon)erf wordt dat 11 in plaats van 10 euro.

Beging je een verkeersovertreding, dan mag je een boete in de bus verwachten. Gelukkig is de hoogte van de verkeersboetes heel gemakkelijk te berekenen met onze boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 59 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!