Verkeersboete voor overdreven snelheid

Op Belgische wegen is overdreven snelheid nog altijd de belangrijkste oorzaak van ongevallen. De automobilisten zijn niet de enigen die worden getroffen. De meeste slachtoffers vallen onder de passagiers van het voertuig, de inzittenden van een aangereden voertuig en de aangereden personen. Om het aantal ongevallen door overdreven snelheid te doen dalen, voerde men de snelheidsbeperking in.

De politie controleert de snelheid door middel van flitspalen, mobiele flitsers en trajectcontroles. De pakkans is de laatste jaren fors gestegen. Bij een snelheidsovertreding word je bestraft met een verkeersboete voor overdreven snelheid en eventueel een rijverbod. Vanaf een snelheid die 10km/h te hoog is, wordt de boete berekend per bijkomende km/h die je te snel reed. Een snelheidsovertreding in de bebouwde kom, woonerven en schoolomgevingen wordt strenger bestraft dan een snelheidsovertreding op andere wegen.

De verkeersboete voor overdreven snelheid wordt berekend per km/h dat de automobilist te snel reed, waarbij dus een onderscheid wordt gemaakt tussen gebieden met een hoge voetgangersconcentratie en andere wegen (binnen en buiten de bebouwde kom). Snelheidsovertredingen worden vastgesteld door een snelheidscontrole, vaak in de vorm van een flitspaal of een gerichte politieactie; en tegenwoordig ook steeds meer door trajectcontroles. Een boete bij een zware snelheidsovertreding varieert tussen de 300 en 16.500 euro (al dan niet met uitstel). Het berekenen van de periode van het rijverbod is afhankelijk van wat de rechter beslist en schommelt tussen de 8 dagen en 5 jaar.

Werd je geflitst en wil je weten hoe hoog de verkeersboete voor overdreven snelheid zal zijn, dan kan je die laten berekenen door onze boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 60 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!