Snelheidsovertredingen België

Werd je mogelijks geflitst en vrees je een boete of dagvaarding in de bus te krijgen? Dankzij onze uitgebreide calculator met meer dan 5.000 vonnissen ontvang je na enkele klikken gratis een inschatting van de straf.

Bereken nu zelf je boete!

Welke factoren bepalen de boete?

Een voor de hand liggende cruciale factor is uiteraard het verschil tussen de snelheid die gemeten werd en de toegelaten snelheid. Een ander cruciaal element is of de overtreding al dan niet gebeurde in de bebouwde kom. Elke automobilist begaat gemiddeld één snelheidsovertreding per jaar. Ruim de helft van de snelheidsovertredingen (53%) wordt begaan binnen de bebouwde kom, waar de maximale toegestane snelheid 50 km/uur bedraagt. Ongeveer een kwart van de snelheidsovertreders (22%) krijgt een boete voor te snel rijden op provinciale wegen. De overige snelheidsovertredingen worden geconstateerd op autosnelwegen. Bekijk hier het volledige overzicht van de verschillende tarieven voor een snelheidsovertreding.

Wordt mijn gemeten snelheid nog gecorrigeerd?

Huidig minister van justitie, Vincent Van Quickenborne, kondigde eerder dit jaar aan dat de tolerantiemarges zullen verdwijnen. De voornaamste reden hiervoor zou de hoge last zijn die het verwerken van deze overtredingen met zich meebrengt voor de politiediensten en het parket.

Hier zal dus binnenkort een einde aan worden gesteld door een versterkt juridisch apparaat. De eerste stappen werden reeds ondernomen om meer personeel en politierechters aan te werven.

De marge op het flitstoestel zelf blijft wél behouden. Deze marge bestaat om een zekere buffer in te bouwen tegen eventuele meetfouten uitgevoerd door het toestel.

Onder de 100 km/u zal er een marge worden toegepast van 6 km/u, indien de vastgestelde snelheid hoger ligt dan 100 km/u past men een correctie toe van 6% op de gemeten snelheid. We zullen dit even schetsen aan de hand van een concreet voorbeeld:

U bent gehaast en verplaatst u door de bebouwde kom (max. 50km/u) waar vervolgens een flitscamera u flitst.

  • Indien er een vastgestelde snelheid is van 90km/u zal de gecorrigeerde snelheid 84 km/u bedragen.

  • Indien u reed aan 120 km/u zal de gecorrigeerde snelheid 112.8 km/u bedragen.

Deze gecorrigeerde snelheid is de snelheid die het openbaar ministerie gebruikt om de volgende stappen te bepalen en eventueel over te gaan op een vervolging.

Opmars trajectcontroles

België is één van de koplopers wat betreft het aantal flitspalen. Toch komen er ook steeds meer en meer trajectcontroles aan. Het grote voordeel van een trajectcontrole is uiteraard dat hier de snelheid over een bepaalde afstand wordt gemeten in plaats van de momentopname van een vaste flitspaal. De keuze voor trajectcontroles is gebaseerd op de meetbare gunstige gevolgen van een trajectcontrole op het aantal snelheidsovertredingen en verkeersongevallen.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6765 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!