Politie bevoegd om niet-betaalde verkeersboetes te innen

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken keurde een wetsvoorstel goed dat politiediensten de bevoegdheid heeft om achterstallige verkeersboetes te innen.
  • De politie kan voortaan niet-betaalde verkeersboetes innen.

  • De Kamercommissie Binnenlandse Zaken keurde een wetsvoorstel goed waardoor de politie nu toegang heeft tot de databank van openstaande penale boetes.

  • Zo worden boetes op een nog efficiëntere manier geïnd. Wat nodig was, zo blijkt.

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken keurde een wetsvoorstel goed dat de politie de bevoegdheid heeft om niet-betaalde verkeersboetes te innen. Daarvoor krijgen ze toegang tot de databank van openstaande penale boetes. Voordien kon enkel de douane die databank raadplegen.

Inning niet-betaalde verkeersboetes door politie

Dankzij de wet van 17 juni 2013 betreffende de betere inning van penale boetes werd het mogelijk om via slimme camera’s, de zogenaamde ANPR-camera’s, voertuigen op te sporen waarvan de eigenaars nog niet-betaalde strafrechtelijke verkeersboetes hebben. Deze worden opgeslagen in een databank van de FOD Financiën. De mobiele brigades van de administratie Douane en Accijnzen werden belast met de opsporingstaak.

In september 2013 startte deze dienst met 4 proefprojecten bij de motorbrigades Brasschaat, Eeklo, Menen en Tienen. Er werden op 6 weken tijd 179 overtreders gevat, samen goed voor een openstaande schuld van 103.033 euro. Deze goede resultaten leiden er nu toe dat de toepassing van ANPR verder wordt uitgebreid door ook de politie toegang te verlenen tot de databank. Politiediensten kunnen dus voortaan niet-betaalde penale boetes innen wanneer die worden vastgesteld. Op die manier wordt de pakkans vergroot en gebeurt de inning efficiënter.

Slechts kwart verkeersboetes ingevorderd

Vincent Van Quickenborne is van mening dat deze wetswijziging ook een niet te onderschatten ontradend effect heeft. Wanbetalers komen nu nog meer in het vizier. Aangezien de politie hun voertuig in beslag kan nemen tot wanneer hun schuld is vereffend, zal dit ertoe leiden dat de schuldenaar zijn onbetaalde boete vlugger zal betalen. Want uit cijfers blijkt dat deze efficiëntere manier van werken nodig was. In 2016 werden er in totaal voor 360 miljoen euro aan nieuwe verkeersboetes uitgeschreven. Daarvan werd er slechts 84 miljoen euro geïnd, oftewel net geen kwart van het totaal.

Beging je een verkeersovertreding, dan mag je een boete in de bus verwachten. Gelukkig is de hoogte van de verkeersboetes heel gemakkelijk te berekenen met onze boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6781 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!