Nieuwe flitspaal ziet elke verkeersovertreding

In Wallonië wordt binnenkort het nieuwe radarsysteem Mesta Fusion in gebruik genomen. Deze nieuwe flitspaal zal elke verkeersovertreding kunnen registreren.

  • Wallonië gaat het nieuwe radarsysteem Mesta Fusion in gebruik nemen.

  • Deze flitspaal zal naast snelheidsovertredingen ook elke andere verkeersovertreding kunnen vaststellen.

  • Er zijn echter enkele wettelijke beperkingen, waardoor de introductie van het systeem vertraging oploopt.

  • Het systeem wordt eerst geïntroduceerd in het Waalse Gewest, daarna is Vlaanderen aan de beurt.

Het Waalse Gewest is van plan om het nieuwe radarsysteem Mesta Fusion in gebruik te nemen. Het systeem zou effectiever zijn dan de traditionele flitspalen wat het vermijden van dodelijke ongevallen betreft. Het systeem detecteert namelijk niet alleen of je te hard rijdt, maar ook elke andere denkbare verkeersovertreding die je begaat, zoals het rijden over een volle witte lijn of gsm’en achter het stuur. Na Wallonië wil men het nieuwe systeem ook naar Vlaanderen brengen.

Wettelijke beperkingen

Dankzij dit nieuwe radarsysteem wordt het dus mogelijk om ook andere verkeersovertredingen automatisch vast te stellen, zoals rijden op de pechstrook, te weinig afstand houden, verkeerd afslaan of inhalen, etc.. Bij het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) wordt voorzichtig gereageerd. Ze denken niet dat de flitspaal er snel zal komen. Het nieuwe systeem wordt namelijk al jaren aangekondigd, maar de beboeting van dergelijke overtredingen is in strijd met de huidige wetgeving. De bewijskracht van een foto ligt juridisch gezien erg gevoelig. Maar op zich is de organisatie wel voorstander van het systeem om elke verkeersovertreding te kunnen vaststellen met één camera.

Het Agentschap Wegen en Verkeer bevestigt dat niet elke verkeersovertreding via camerabeelden mag worden geregistreerd. Gsm’en achter het stuur en het dragen van de gordel moeten volgens het Koninklijk Besluit door een politieagent worden vastgesteld. Volgens de wet is het niet mogelijk dat camera’s dergelijke overtredingen detecteren.

Eerst Wallonië, dan Vlaanderen

Volgens Waals CEO Michel Niezen klopt het dat het wettelijk nog niet is toegestaan om automobilisten door middel van camerabeelden te beboeten voor het rijden zonder gordel of gsm’en achter het stuur. Maar andere verkeersovertredingen mogen volgens het Koninklijk Besluit wel worden geregistreerd. De flitspalen worden dan ook eerst zonder deze 2 specifieke functies op de markt gebracht. Er werden ondertussen al verschillende keuringen aangevraagd. Het is de bedoeling om het systeem ook in het Vlaamse Gewest te introduceren, maar eerst is Wallonië aan de beurt.

De boete voor een verkeersovertreding kan hoog zijn. Wil je graag weten hoe hoog jouw boete zal zijn, dan kan je die laten berekenen door onze boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 41 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!