Hoeveel mag ik drinken als ik rijd?

Wist je dat er vorig jaar ruim 4739 miljoen verkeersinbreuken werden vastgesteld? Een stijging van 2,37% ten opzichte van 2018. Vooral rijden onder invloed van alcohol of drugs nam toe. Er werden 6% meer alcoholcontrole boetes uitgeschreven. Hoe kan je alcoholcontrole boetes vermijden? Of een financiële kater ten gevolge van het dronken rijden? Hou je aan deze richtlijnen en gemiddeldes om boetes te vermijden én het aantal slachtoffers op de weg te verminderen.

  • Hoeveel mag ik drinken?

  • Waarom kunnen mannen meer alcohol drinken?

  • Hoe vertalen deze resultaten zich naar aantal glazen?

Hoeveel mag ik drinken?

De risico’s hangen niet alleen af van de hoeveelheid alcohol. Dat kan immers verschillen van persoon tot persoon en van de omstandigheden. Ben je een man of een vrouw? Hoe oud ben je? Wat heb je gegeten? Al deze factoren hebben invloed op het alcoholpercentage in je bloed dat maximum 0,5 promille mag bedragen als je deelneemt aan het verkeer.

Wil je alcoholcontrole boetes vermijden? Hou je dan aan de algemene richtlijn. Dit handige schema beschrijft hoeveel alcohol een standaardglas per type drank bevat. Zo kan je je makkelijk een beeld vormen van hoeveel glazen je mag drinken. Zo kan je je makkelijk op voorhand een beeld vormen van hoeveel glazen je mag drinken. Vergeet ook niet dat er handige tools zijn om te berekenen aan hoeveel promille je al zit. Met deze handige online promille calculator bijvoorbeeld, krijg je een schatting van uw bloedalcoholgehalte.

Ook handig om te weten: sinds Maart 2020 melden vertrouwde navigatie apps als Waze, Coyote en TomTom geen politiecontroles meer. Je bent dus nog meer op jezelf aangewezen om preventieve maatregelen te nemen om een boete voor dronken rijden te vermijden.

Waarom kunnen mannen meer alcohol drinken?

Uit onderzoek blijkt inderdaad dat mannen beter tegen alcohol kunnen dan vrouwen. Mannen zijn doorgaans groter en hebben dus meer lichaamsoppervlakte. Ze hebben over het algemeen ook meer spieren en die bevatten veel vocht. Daardoor levert eenzelfde hoeveelheid alcohol een lager alcoholpercentage op bij mannen dan bij vrouwen.  Drink je beiden een glas? Vermijd een alcohol boete door je man te laten rijden.

Bij ieder persoon kan getest worden of je dagelijks veel, middelmatig of weinig alcohol drinkt. Bij vrouwen geldt dat meer dan 14 glazen bier per week niet goed is, terwijl dit voor mannen 21 glazen bedraagt. Een behoorlijk verschil! Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen...

Hoe vertalen deze resultaten zich naar aantal glazen?

Bij vrouwen ligt het vetpercentage doorgaans ook hoger dan bij mannen. Omdat alcohol zich langer ophoudt in vet, bereiken vrouwen dus meestal sneller de grens van 0,5 promille. Concreet betekent dit dat een man ongeveer 2 pintjes van 25 cl mag drinken en een vrouw slechts 1,2 pintjes van 25 cl. Hoeveel alcohol je mag drinken hangt dus van verschillende factoren af. Hoeveel promille je in je bloed mag hebben is echter voor iedereen hetzelfde.

Wat betreft de alcoholcontrole boetes, kan je dus als vrouw sneller tegen de lamp lopen dan als man. Bovendien zijn Belgen niet echt te vinden voor de nultolerantie of een verplicht alcoholslot. Correct omgaan met alcohol als je de baan op moet, blijft dus je eigen verantwoordelijkheid.

Verwacht je een boete voor rijden onder invloed? Bereken ze hieronder met onze handige boetecalculator of contacteer ons voor meer informatie.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 46 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!