Hoe vermijd ik een boete voor vluchtsmisdrijf op een parking?

Bij een ongeval op een parking is het vaak verwarrend wie er aansprakelijk is. Welke voorrangsregels gelden er? Wat als er geen getuigen in de buurt waren? De juiste regels kennen kan je flink wat problemen besparen en zelfs voor vluchtmisdrijf een boete besparen.

Welke soorten parkings bestaan er?

Bij parkings die toegankelijk zijn voor iedereen hebben een openbaar karakter en dan wordt de aansprakelijkheid vrij eenvoudig. Daar gelden namelijk dezelfde verkeersregels als op de openbare weg. Openbare parkings zijn onder andere de plaatsen bij de bioscoop of de supermarkt. Zelfs al is de parking privé-eigendom van een investeerder, dan nog heeft het een openbaar karakter en gelden de gewone regels. Bij een privéparking kan het anders lopen.

Een parking wordt gezien als privé als die niet voor iedereen bruikbaar is, zoals bij een appartementencomplex waar enkel bewoners mogen parkeren. Daar kan de eigenaar van de parking zelf borden plaatsen.

Wie is er aansprakelijk bij een ongeval?

Bij openbare parkings is het heel eenvoudig vast te stellen welke bestuurder in de fout ging. De gewone verkeersregels moeten worden nageleefd, en de bestuurder die dat niet doet is in de fout. Ook voor vluchtmisdrijf krijgt die dan dezelfde boete. De aansprakelijkheid is moeilijker vast te stellen bij een privéparking en zorgt dan ook vaak voor discussie. Wanneer het ongeval werd veroorzaakt door een defect of probleem in de infrastructuur is de eigenaar aansprakelijk. Zo niet, wordt er gekeken naar signalisatie. De eigenaar is niet verplicht die te voorzien, maar als die dat wel deed, is elke bestuurder verplicht die te volgen. Wordt de signalisatie niet nageleefd, dan is de bestuurder in fout.

Wanneer er geen signalisatie aanwezig is, wordt de situatie ingewikkelder. De rechtbank gaat dan uit van het criterium van de voorzichtige bestuurder, en dan worden onder andere de normale voorrangsregels en rijrichting vaak toegepast.

Hoe kan ik bij een ongeval voor vluchtmisdrijf een boete vermijden?

Het is belangrijk bij een ongeval op een parking dezelfde stappen te doorlopen als op de openbare weg, zelfs als het een privéparking is. Hoewel de politie op private parkings meestal geen bevoegdheid heeft, kan ze voor vluchtmisdrijf altijd een boete uitschrijven. Wees dus even oplettend in de parking als op de openbare weg en volg altijd de signalisatie. Zonder signalisatie rij je best zo voorzichtig mogelijk en let je goed op de gewone voorrangsregels zoals voorrang van rechts.

Wat als ik een kras op een auto zette en de bestuurder is niet in zicht? Hoe kan ik voor vluchtmisdrijf een boete of ergere straf vermijden? Vraag advies aan de specialisten van Boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 61 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!