Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Wanneer de persoon die verantwoordelijk is voor een verkeersongeval de plaats verlaat om te ontsnappen aan de politie voor de nodige vaststellingen, is er sprake van vluchtmisdrijf. Een belangrijk punt is dat dit ook van toepassing is voor fietsers en voetgangers. Vluchtmisdrijf is ook het geval als je achteraf nog naar de politie stapt. Een boete is dus onvermijdbaar, maar ook zwaardere straffen zijn een mogelijkheid.

Welke factoren bepalen de straf?

Voor vluchtmisdrijf spelen er heel wat zaken een rol die bepalend zijn voor de uiteindelijke straf. Schade is daar één van. Toch is dit zeker niet de belangrijkste factor.

Om van vluchtmisdrijf te spreken, moet de persoon in kwestie bewust beslissen om de plaats van het ongeval te verlaten. De chauffeur moet dus zelf op de hoogte zijn dat er een verkeersongeval of aanrijding effectief heeft plaatsgevonden. In situaties waarbij de schade beperkt is, wordt er vaak gediscussieerd over dit 'intentioneel element'.

Aangezien er dus sprake is van vluchtmisdrijf van zodra de chauffeur de plaats heeft verlaten, hebben alle acties hierna geen invloed meer op het misdrijf zelf. Al neemt de politierechter dit uiteraard wél mee in zijn overweging om de straf te bepalen.

Hoe kan ik vluchtmisdrijf vermijden?

Een veelgehoord gerucht is dat wanneer je jouw gegevens achterlaat, je niet beschuldigd kan worden van vluchtmisdrijf. Dit is onjuist!

Van zodra je de plaats verlaat, is er sprake van vluchtmisdrijf. Al zal de politierechter, zoals hierboven aangehaald, dit wel laten meespelen in zijn beslissing. Ons advies is dan ook om steeds ter plaatse te blijven tot alle vaststellingen zijn gedaan en samen een aanrijdingsformulier in te vullen.

Voor een aanrijding op een parking gelden dezelfde regels als op de openbare weg. Wees dus steeds aandachtig!

Slachtoffer van vluchtmisdrijf

In de eerste plaats is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de dader. Nummerplaat, type auto, persoonbeschrijving, ... alle informatie die kan helpen de dader terug te vinden, is cruciaal. Er kan enkel een boete voor vluchtmisdrijf worden uitgeschreven of op een verzekering beroep doen als de dader wordt gevonden.

Ongewenst vluchtmisdrijf gepleegd

Vluchtmisdrijf komt niet altijd voort uit slechte wil. Zo kan je uit onwetendheid ook vluchtmisdrijf plegen. Belangrijk in dat geval is om zo snel mogelijk jezelf aan te geven bij de politie. De boete die de rechter oplegt, kan stukken lager liggen met zo'n blijk van goede wil.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6687 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!