Hoe probeerden deze mensen creatief verkeersboetes te voorkomen?

Waarom gaf deze man zijn auto aan als gestolen? Wat wilde hij ermee bereiken? Dat verkeerboetes een onaangename verrassing zijn, weet iedereen. Maar deze man probeerde wel op een heel aparte manier va

 

Een tijdje geleden vonden een man en zijn zoon een wel heel creatieve oplossing voor het onaangepaste rijgedrag voor de jongste. Ze gingen gewoon de wagen als gestolen aangeven om van alle verkeersboetes af te zijn. Hoe verliep dat? Wat waren de gevolgen?

 

Wat gebeurde er op het politiekantoor?

De vader en zijn oudste kwamen op die bewuste zaterdag van een kale reis terug. Ze besloten de verkeersboetes van de jongste zoon uit de weg te gaan door de wagen als gestolen op te geven. Dat verliep echter niet zoals gepland. De politieagenten merkten namelijk al snel gaten op in het verhaal van de vader, dat bovendien niet helemaal overeenkwam met de verklaring van zijn oudste zoon. Na dik twee uur ondervraging gaven ze uiteindelijk toe dat het verhaal verzonnen was om verkeersboetes tegen te gaan.

Niet alleen zijn ze dus niet af van hun verkeersboetes, ze krijgen een klacht voor valse aangifte erbovenop.

 

Welke straf krijgen ze nu bovenop de boetes?

Een valse aangifte doen, net zoals een valse melding maken via het noodnummer, wordt wettelijk gezien als een misdrijf. Het houdt in dat de persoon op het moment van aangifte weet dat zijn verklaring vals is, maar die toch volhoudt. Een verklaring die vanuit een vergissing foutief is, telt dus niet als valse aangifte. De straffen voor het misdrijf variëren aan de hand van de gevolgen ervan. Als iemand schade leed als gevolg van de aangifte, zoals bijvoorbeeld een onterechte gevangenisstraf of smadelijke gevolgen, loopt de straf hoger op. In een geval zoals bij deze vader en zoon, liep het gelukkig niet zo’n vaart.

Voor deze creatievelingen vorderde de openbare aanklager een werkstraf van 100 uur en een boete van €600.

 

Wat kan je beter wel doen om boetes te voorkomen?

Om boetes te voorkomen kan je je maar beter gewoon aan de geldende verkeersregels houden. Verkeersboetes worden bovendien vanaf 2018 verhoogd. Zo kan je maar beter niet drinken wanneer je moet rijden, goed inspelen op andere bestuurders op de weg en rustig rijden. Reken ook niet op verklikkers om je snelheid aan te passen, de nieuwe generatie flitsers zie je namelijk gewoon niet staan. Ook met de app Smart Drivers kan je je rijgedrag opvolgen en krijg je tips voor veiliger gedrag achter het stuur.

 

Hoe kan ik verkeersboetes omzeilen? Wat als ik per ongeluk zonder reden het noodnummer belde? Vraag advies aan de specialisten van Boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 60 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!