Hoe kan het gebruik van Waze mij een verkeersboete opleveren?

Waarom kan ik een verkeersboete krijgen als ik gebruik maak van Waze om de files te vermijden? Boetecalculator zocht het voor je uit!

Steeds meer bestuurders maken gebruik van slimme apps zoals Waze of Google Maps om via het gebruik van sluipwegen de files te kunnen vermijden. Maar verschillende steden en gemeenten reageren hierop door slimme camera’s in te zetten om dit sluipverkeer tegen te gaan. Wie er toch rijdt riskeert bijgevolg een verkeersboete.

Op welke manier detecteren slimme camera’s het sluipverkeer?

Aan de hand van ANPR-camera’s gaat men tegenwoordig in bepaalde straten tussen 7 uur ’s morgens en 9.30 uur ’s avonds de nummerplaten registreren van de auto’s die er passeren. Bewoners van deze straten dienen een vergunning aan te vragen en bijgevolg kan men effectief nagaan of iedere bestuurder die er rijdt daadwerkelijk over zo’n vergunning beschikt. Blijkt dit niet het geval te zijn dan volgt er een GAS-boete van € 55.

Nadeel is dat de bewoners van straten die gecontroleerd worden binnen de 24 uur nadat ze bezoek hebben gehad, moeten doorgeven wie bij hen over de vloer is geweest of deze mensen krijgen ook een verkeersboete in de bus. Dit kan echter worden opgelost door bijvoorbeeld familieleden ook een permanente vergunning te geven.

Hoe efficiënt is het gebruik van slimme camera’s?

Volgens Stef Willems, woordvoerder van Vias, is het gebruik van slimme camera’s een zeer efficiënte maatregel als het over het weren van verkeer gaat, op voorwaarde dat het gebruik ervan duidelijk wordt gesignaleerd. Niemand krijgt graag een verkeersboete voor een overtreding waarvan men niet wist dat men ze beging.

Ook benadrukt Willems dat het gebruik van ANPR-camera’s goed is om de leefbaarheid in straten die niet geschikt zijn voor woon-werkverkeer terug te verbeteren, maar dat ze geen oplossing bieden voor de drukte of het fileprobleem op zich. Door verkeer in bepaalde straten te beperken, wordt het op andere plaatsen gewoon weer drukker.

Nieuwe wegen bieden ook niet echt een oplossing omdat ze enkel aanzuigeffect op het verkeer hebben. Alternatieven zoals fietssnelwegen, goed openbaar vervoer en een betere ondersteuning voor carpoolen en autodelen maken dan weer wél het verschil.

Waarmee kan men zwaar verkeer uit straten weren?

Sommige steden en gemeenten maken voor de controle van zwaar verkeer ook al gebruik van zogenaamde vrachtwagensluizen, die eveneens controleren of het om doorgaand of plaatselijk verkeer gaat. Een eerste camera registreert de hoogte en de gegevens van de passerende vrachtwagen en een tweede camera iets verderop meet de tijd op die de vrachtwagen nodig heeft om de afstand vanaf de eerste camera af te leggen.

Als een vrachtwagen binnen een bepaalde tijd het tweede controlepunt passeert en dus geen enkele tussenstop maakt, gaat het niet om plaatselijk verkeer en krijgt de chauffeur achteraf een verkeersboete van € 58.

Beging je onlangs een overtreding en wil je graag weten hoeveel je verkeersboete precies zal bedragen? Neem dan contact op met de experts van Boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6417 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!