Binnen welke termijn verjaart een gas-boete?

Een GAS-boete dient u te ontvangen binnen de 6 maanden nadat de sanctionerende ambtenaar de vaststellingen of het afschrift van het proces-verbaal heeft ontvangen. Dit wil echter niet zeggen dat de boete zelf ook binnen deze termijn verjaard is.

Indien de boete tijdig (binnen de termijn van 6 maanden) naar u werd opgestuurd, verjaart deze boete slechts na 5 jaar. in uw geval werd de boete u wel degelijk binnen de 6 maanden opgestuurd, waardoor u verplicht bent deze te betalen. Bij gebreke aan betaling kan de gerechtsdeurwaarder ingeschakeld worden. De gemeente dient de eerste kennisgeving wel per aangetekende brief te versturen. Hierna loopt er een verweertermijn van 15 dagen, waarin u de tijd heeft om uw verweer ter kennis te brengen. Na deze 15 dagen kan de sanctionerend ambtenaar definitief beslissen een boete op te leggen, en moet hij deze beslissing per aangetekende brief ter kennis brengen. Na deze brief loopt er nogmaals een termijn van een maand waarbinnen u beroep kan aantekenen tegen de beslissing van de sanctionerende ambtenaar. Indien dit niet gebeurt, is de beslissing definitief. Indien deze procedure correct verlopen is, kan u dus weinig veranderen aan de situatie. U kan enkel nagaan of die brieven die u niet ontvangen heeft wel degelijk aangetekend verzonden werden. Als ze wel aangetekend verzonden werden, lijkt het bijzonder moeilijk om aan te tonen dat u nooit effectief kennis heeft gekregen van deze brieven. (wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties)

Benieuwd wat je boete je zal kosten? Bereken het met onze handige Boetecalculator!

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 46 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!