Elke verkeersboete op basis van nummerplaat onwettig

Elke verkeersboete die een agent uitschrijft op basis van een nummerplaat, zonder dat hij de automobilist ook heeft tegengehouden, is onwettig.
  • Elke verkeersboete die een agent uitschrijft op basis van een nummerplaat is onwettig.

  • De politie schendt daarmee namelijk de privacyregels.

  • Automobilisten die nog een onbetaalde boete hebben of die recent worden geflitst, kunnen die dus aanvechten.

Uit 4 arresten over verkeersinbreuken die het Hof van Cassatie onlangs heeft uitgesproken, blijkt dat elke verkeersboete onwettig is die door een politieagent werd uitgeschreven op basis van een nummerplaat, zonder dat hij de bestuurder ook daadwerkelijk heeft tegengehouden.

Schending privacy

Door de uitspraken van het Hof van Cassatie moeten deze 4 zaken worden overgedaan voor een andere politierechtbank. Het gaat om verkeersboetes waarbij de politie uitsluitend de nummerplaat heeft genoteerd en daarna de identiteit van de automobilist probeert te achterhalen via de zogenaamde Kruispuntdatabank bij de DIV, de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen. Met andere woorden: zonder de chauffeur persoonlijk te contacteren. Op die manier worden de privacyregels geschonden door de politie. In principe zijn agenten niet gemachtigd om gegevens op te vragen bij die databank. Daarvoor moet de privacycommissie toestemming verlenen. Vraagt een agent aan de bestuurder zélf zijn identiteitsgegevens op, dan is er geen probleem en is de verkeersboete wél geldig.

Gevolgen voor huidige verkeersboetes

Elke automobilist die nog een onbetaalde verkeersboete heeft of die recent wordt geflitst, krijgt dus de mogelijkheid om die aan te vechten. Het is echter onduidelijk of dit ook daadwerkelijk tot een vrijspraak zal leiden. Overtredingen vervallen niet zomaar door een procedurefout. Daar oordeelt elke politierechter naar eer en geweten over. Hij kan zeggen dat de overtreding weldegelijk plaatsvond, ongeacht het feit dat de identificatie niet volgens de regels van de wet is gebeurd. In dit geval zullen advocaten sowieso beroep aantekenen.

Met andere woorden: de uitspraken zijn niet bindend, maar zo kunnen mensen wel hun verkeersboetes in vraag stellen en dan is het aan de politierechter om een oordeel te vellen. Het kan nog maanden duren alvorens het Sectoraal Comité zijn toestemming verleent om de identificatie via de Kruispuntdatabank mogelijk te maken.

Reed je te hard, dan mag je een verkeersboete in de bus verwachten. Ben je benieuwd hoe hoog die zal zijn, maak dan gebruik van onze boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6403 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!