Door rood licht rijden toegestaan?

We weten maar al te goed dat het niet mag en dat het zelfs uiterst gevaarlijk is, maar toch hebben velen onder ons deze gehaaste verkeersovertreding al begaan. We hebben het natuurlijk over door het rood licht rijden. In 2016 legden flitspalen maar liefst 255 341 verkeersovertredingen van dit type vast. De roodlichtcamera bewijst dus efficiënt te werken. Nochtans zijn er uitzonderingen die de (verkeers)regel bevestigen.

  • Hoe moet je reageren als een prioritair voertuig nadert bij het rood licht?

  • Wanneer mag je als fietser het rood licht negeren?

  • Waarom mogen fietsers wel nog door en voetgangers niet?

Wat als er een prioritair voortuig nadert?

Net zoals maar weinigen weten of je moet stoppen bij een oranje verkeerslicht, weten ook maar heel weinig mensen hoe je correct moet reageren als je voor het rood staat en er een zieken- of brandweerwagen nadert. Slechts 18% blijkt te weten dat je enkel plaats moet maken als ook de sirene van dit prioritaire voertuig in werking is. Sta je op dat moment aan een kruispunt voor het rood licht, moet je heel goed naar de verkeerssituatie voor en achter je kijken. Probeer een klein stukje vooruit te rijden of in dezelfde richting als de andere voertuigen uit te wijken want je mag niet zomaar door het rood licht rijden. Is door het rood licht rijden echt onvermijdelijk om de doorgang vrij te maken? Dan wordt dit beschouwd als het opvolgen van een bevel van een bevoegd persoon. In dat geval bega je dus geen overtreding en kan je een eventuele verkeersboete betwisten.

Mogen fietsers door rood licht rijden?

Op heel wat kruispunten kunnen fietsers op een veilige manier door het rood licht rijden, maar dit betekent niet dat het ook zomaar mag. Onder druk van de fietsbond werden enkele jaren geleden de verkeersborden B22 en B23 toegevoegd aan de wegcode om dit toe te staan. Uit onderzoek bleek immers dat fietsers die zich met een gemiddelde snelheid van 14 km/uur verplaatsen gemiddeld 1/5de van hun reistijd verliezen door nodeloos voor het rood licht te staan wachten. In Nederland, Duitsland en Frankrijk bestaat een vergelijkbare regeling voor fietsers al langer dan bij ons. In geen van deze landen werd een toename van het aantal ongevallen vastgesteld.

Waarom mogen fietsers wel nog door en voetgangers niet?

Soms lijkt het alsof fietsers door het rood licht rijden en een verkeersovertreding begaan, terwijl dit helemaal niet het geval is. Wegen en verkeer krijgt hier regelmatig dus een onterechte melding over. Hoe dat komt? Het fietserslicht volgt de cyclus van de verkeerslichten voor motorvoertuigen en die wordt later afgesloten dan de groencyclus voor voetgangers. Dit betekent dus dat fietsers nog groen licht hebben terwijl het voor voetgangers al rood is. Het gelijkschakelen van de verkeerslichten voor fietsers en voetgangers zou een minder vlotte doorstroming voor fietsers betekenen. En dat kan de bedoeling niet zijn.

Benieuwd wat je mag verwachten als je door het rood licht rijdt? Bereken je boete met onze handige boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6732 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!