Boete voor het door rood rijden? Dit zijn de tarieven

Aangezien nog steeds heel wat Belgen voor rijden door rood licht een boete in de bus krijgen, frissen we nog even de regels op. Brandt het rode licht, dan wil dit zeggen dat je moet stoppen. Brandt het oranje licht, dan moet je niet stoppen als je zo dicht bij het stoplicht bent dat stoppen redelijkerwijs niet meer mogelijk is. Het groene licht betekent dat je moet doorrijden. Toch moet je ook bij groen nog steeds op het verkeer letten. In een aantal gevallen kunnen voetgangers en fietsers die jouw weg kruisen, ook groen licht hebben. Bovendien is het zo dat automobilisten altijd verantwoordelijk zijn als ze betrokken raken in een ongeval met zwakke weggebruikers, zelfs als voor hen het licht op rood stond.

Tarieven

In de meeste gevallen word je niet gedagvaard en zal je een onmiddellijke inning ontvangen van 165 euro. Betaal je niet (tijdig), dan stelt het Openbaar Ministerie je een minnelijke schikking voor om een boete van 175 euro te betalen zonder dat je voor de politierechtbank moet verschijnen. Betaal je deze geldboete, dan wordt je niet vervolgd.

In het geval dat je wordt gedagvaard om te verschijnen voor de politierechtbank riskeer je volgende straffen:

  • boete: 180 tot 3.000 euro

  • rijverbod kan worden opgelegd

  • jonge bestuurders (minder dan 2 jaar een rijbewijs) krijgen sowieso een rijverbod opgelegd en moeten het theoretisch of het praktisch rijexamen overdoen

Opgelet! De boete voor rijden door rood licht verschilt per gerechtelijk arrondissement. Niet omdat je enkele seconden vroeger of later door het rood licht reed of dat je hiervoor al eerder werd veroordeeld, maar vaak alleen door de plaats waar je deze verkeersovertreding beging. Waar bestuurders door het rood licht rijden, bepaalt de boete, de lengte van het rijverbod en of er al dan niet wordt vervolgd.

Ben je één van die automobilisten die bij het rijden door rood licht een boete in de bus mag verwachten en wil je weten hoe hoog die zal zijn, dan kan je die laten berekenen door onze boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6781 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!