Bijna helft vrouwen kreeg nog nooit een verkeersboete

Uit de Mobiliteitsbarometer van de VAB blijkt dat 47 procent van de vrouwelijke Belgische automobilisten nog nooit een verkeersboete kreeg.
  • Maar liefst 47 procent van de vrouwelijke Belgische automobilisten kreeg nog nooit een verkeersboete.

  • Dat is de belangrijkste conclusie uit de Mobiliteitsbarometer van de VAB.

  • Belgen vinden bovendien dat de wegen in onze buurlanden, zoals Frankrijk en Nederland, veiliger zijn. Het controlebeleid is daarom dringend toe aan een evaluatie.

Van de vrouwelijke Belgische bestuursters kreeg maar liefst 47 procent nog nooit een verkeersboete. Daarmee doen ze het beduidend beter dan de mannen (27 procent). Het is de meest opvallende conclusie uit de Mobiliteitsbarometer van mobiliteitsvereniging VAB, die onderzoek doet naar de efficiëntie van het Belgische controlebeleid.

Minder trajectcontroles dan in buurlanden

Naast deze opmerkelijke vaststelling blijkt voorts uit de VAB-barometer dat in 2016 zo’n 15 procent van de Belgische bestuurders naast een verkeersboete ook een snelheidsboete kreeg. Negen op de 10 van de snelheidsovertredingen worden vastgesteld door een mobiele of vaste flitser. In amper 2 procent van de gevallen gebeurt dat door trajectcontroles.

Volgens de VAB gebeuren de snelheidscontroles in buurlanden Frankrijk en Nederland veel efficiënter. Frankrijk zet volop in op nieuwe flitsmethodes. Zo werd vorig jaar in Frankrijk 15 procent van alle snelheidsovertredingen vastgesteld door anonieme voertuigen die met het verkeer meerijden. In Nederland gebeuren snelheidscontroles in 29 procent van de gevallen via trajectcontroles.

Wegen buurlanden veiliger

Uit de enquête van de VAB blijk bovendien dat Belgen de Franse en Nederlandse wegen veel veiliger vinden, en daarom stelt de mobiliteitsorganisatie zich de vraag of het Belgische controlebeleid niet dringen toe is aan een evaluatie. Door de controles met flitspalen of mobiele flitscontroles moeten Belgische automobilisten hun snelheid immers slechts aanpassen op welbepaalde locaties. Bovendien is de locatie van een vaste flitspaal vaak gekend, en kunnen de locaties van mobiele flitscontroles erg gemakkelijk worden opgespoord, bijvoorbeeld via Facebook of Twitter, om zo een verkeersboete te vermijden.

De VAB heeft daarom enkele suggesties om het controlebeleid in ons land te verbeteren. Zo wil de organisatie meer controles door anonieme wagens, een verhoging van de pakkans van automobilisten die onveilig verkeersgedrag vertonen, en meer trajectcontroles op secundaire wegen en autosnelwegen.

Beging je een overtreding, dan mag je een verkeersboete in de bus verwachten. Ben je benieuwd hoe hoog die zal zijn, maak dan gebruik van onze boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 716 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!