Betaalt u graag zelf uw verkeersboete?

Sinds de invoering van artikel 65/1 Wegverkeerswet kunnen verkeersboetes op een vlottere manier afgehandeld worden. Het bevel tot betalen maakt een administratieve afhandeling van verkeersboetes mogelijk. Door middel van de vereenvoudigde procedure krijgt men bepaalde overtredingen op een snelle wijze rond, zonder dat er een politierechtbank dient tussen te komen. Kortom, dankzij deze aangepaste wet is het mogelijk voor de overheid om zelf het openstaande bedrag te innen.

Wanneer krijgt men dergelijk bevel tot betalen?

-        U kreeg reeds een onmiddellijke inning en minnelijke schikking voorgesteld, maar u betaalde niet.

Wat is het verschil tussen de minnelijke schikking en het bevel tot betalen?

-        Het bedrag wordt verhoogd met 35%.

-        Het bevel tot betalen is een uitvoerbare titel d.w.z. dat er geen uitspraak van een rechter nodig is om het bedrag bij u te komen halen. Indien u na ontvangst geen beroep aantekent binnen 30 dagen en zelf geen betaling doet, zal het bedrag geïnd worden door de FOD FINANCIEN. Dit kan zelfs via uw belastingen.

-        In tegenstelling tot het niet betalen van een minnelijke schikking waarbij de procureur des Konings u zal dagvaarden, dient u bij een bevel tot betalen ZELF initiatief te nemen indien u niet akkoord bent.

U krijgt een bevel tot betalen, maar u gaat hiermee niet akkoord?

-        Er dient een verzoekschrift te worden ingediend binnen 30 dagen de dag na ontvangst van dit bevel tot betalen. U contacteert hiervoor best een advocaat.

-        Uw dossier wordt overgedragen aan de politierechtbank.

Wat is het gevolg van het aantekenen van hoger beroep?  

-        De rechter zal enkel oordelen of het aangetekend beroep voldoet aan de formele voorwaarden

-        Indien het hoger beroep voldoet aan de voorwaarden, wordt het bevel tot betalen als niet bestaande beschouwd. Dit wil zeggen dat u het bedrag van het bevel tot betaling niet zal moeten betalen.

-        Er kunnen GEEN straffen worden uitgesproken.

Vergeet natuurlijk niet dat het nadien nog steeds mogelijk is voor het openbaar ministerie om u te dagvaarden voor de politierechtbank. Er kan m.a.w. nadien wel een bestraffing volgen.

Kort samengevat

Door het invoeren van deze vereenvoudigde procedure worden de rechtbanken minder belast en blijft het mogelijk om aan bepaalde verkeersovertredingen een gevolg te geven. Aangezien uzelf initiatief dient te nemen bij het bevel tot betalen let u best goed op bij het ontvangen van “een boete” voor een verkeersovertreding. Door het indienen van een verzoekschrift wordt het bevel tot betalen als niet bestaande beschouwd. Toch blijft het openbaar ministerie de mogelijkheid behouden om u te dagvaarden voor de politierechtbank waardoor u alsnog kan worden bestraft voor de overtreding.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6463 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!