Alcoholslot verplicht op elke auto?

Opnieuw dodelijke slachtoffers door rijden onder invloed. Is een verplicht alcoholslot de oplossing? Boetecalculator licht de discussie toe.
  • 2 doden en 1 gewonde na aanrijding door bestuurders onder invloed.

  • De bestuurders pleegden allen vluchtmisdrijf.

  • De discussie rond een verplicht alcoholslot laait op.

 

Rijden onder invloed eiste weer 2 slachtoffers. Dit weekend lieten twee jongeren van 18 en 22 jaar het leven nadat ze werden aangereden door dronken bestuurders. Beide bestuurders pleegden vluchtmisdrijf, maar voor wie achterblijft is er geen ontkomen aan de harde realiteit. De discussie over rijden onder invloed is vandaag dan ook hét onderwerp van de dag. Moeten we een alcoholslot en snelheidsbegrenzer verplichten in alle nieuwe voertuigen?

 

Helaas stopt het niet bij deze 2 slachtoffers. Ook gisteren werd in Vorselaar een 15-jarige fietsster van de weg gemaaid door een auto. Axelle kwam er gelukkig met een hersenschudding en enkele gekneusde ribben van af. De chauffeur stopte aanvankelijk om te checken of het slachtoffer nog leefde en pleegde daarna vluchtmisdrijf. “Een zeer uitzonderlijk scenario”, aldus politierechter Peter D’Hondt en het BIVV. Hetzelfde gebeurde immers zondag in Ertvelde waarbij een 22-jarige Chiroleidster het leven liet.

 

"Vluchters bestaan in grote lijnen uit 3 types: je hebt de brave schoonzonen die in blinde paniek meteen doorrijden, maar ook de dronkenlappen die iets te verbergen hebben en een laatste groep van egoïstische smeerlappen.”, reageert politierechter D’Hondt die zelden dergelijk scenario meemaakte. Het vermoeden is dus groot dat ook deze bestuurder onder invloed achter het stuur zat en daarom vluchtmisdrijf pleegde. “Zet een alcoholslot en een snelheidsbegrenzer op elke nieuwe auto” roept provinciegouverneur Cathy Berx op naar aanleiding van de recente feiten.

 

Nog te veel Belgen denken dat rijden onder invloed geen probleem vormt. Er zijn heel wat alcoholcontroles en ook de boete voor rijden onder invloed wordt steeds zwaarder. Maar een algemene mentaliteitsverandering blijft uit. Een alcoholslot in de wagen om rijden onder invloed te voorkomen is helaas geen goedkope oplossing. Een alcoholslot met bijhorende omkadering kost vandaag nog zo’n € 3000. Maar weegt dat op tegen een mensenleven?

 

Drinken en rijden gaat niet samen. Heb je toch positief geblazen? Bereken je boete met onze handige boetecalculator.  

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6743 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!