Aangepaste flitsmarges, maar hogere boetes

Er wordt vanaf heden iets minder snel geflitst, maar het prijskaartje van de verkeersboetes loopt hoger op. Boetecalculator informeert over de stand van zaken.
  • De technische marge voor verkeersovertredingen wordt iets ruimer

  • Technische marges staan echter reeds langer ter discussie

  • Boetes worden duurder

Hoewel de technische marge bij verkeersovertredingen een bron van discussie is, wordt deze licht versoepeld. Daartegenover staat een verhoging van de verkeersboetes. De technische marge: zin of onzin? Boetecalculator schetst een stand van zaken en licht toe welke boete je kan verwachten als je werd geflitst

 

Op een flitsboete staan steeds drie zaken: de toegelaten snelheid, de gemeten snelheid en de gecorrigeerde snelheid. Bij een gecorrigeerde snelheid houdt men steeds rekening met een technische marge. Bijvoorbeeld: wanneer de flitsboete aantoont dat er 53 km/uur werd gereden waar slechts 50 werd toegestaan, was de werkelijke snelheid 59 km/uur. De technische marge bedraagt hier 6km/uur. Bij autobestuurders bestaat hierdoor de perceptie dat een 5tal kilometer te snel rijden niet zal leiden tot een verkeerboete. Uit een studie van VAB blijkt echter dat de automobilist de marges moeilijk kan inschatten: wanneer geflitst, denkt zes op de tien bestuurders dat de snelheidsmeter in hun auto een lagere snelheid aangaf dan de gemeten snelheid die te zien is op hun flitsboete. Deze marges worden nu versoepeld:

  • Op gewone wegen wordt de marge aangepast van 6km/uur naar 7km/uur;

  • Op de snelwegen is de marge nu 9 km/uur in plaats van 8km/uur.

Deze aanpassing is opvallend, gezien het bestaande debat omtrent het afschaffen van de technische marge. In het buitenland wordt deze marge strenger of zelfs helemaal niet gehanteerd: in Nederland gaat men bij flitsboetes uit van een marge van 3km/uur onder de 100km/uur en op autosnelwegen 3% van de gereden snelheid. Bovendien blijkt dat de officiële technische marge niet steeds correct wordt toegepast: in maart 2017 kwam aan het licht dat lokale politiezones het door administratieve druk niet al te nauw nemen met bovenstaande marges. Wellicht is diezelfde zware administratieve verwerking van de verkeersboetes de aanleiding voor de aanpassing: hoe nauwer de marges, hoe meer flitsboetes moeten verwerkt worden. Het exacte waarom van de beslissing zal in de toekomst wellicht nog voer voor discussie zijn.

Dit wil echter niet zeggen dat de aanpassingen enkel positieve gevolgen hebben voor de bestuurder: de tarieven van de verkeersboetes gaan namelijk fors naar omhoog. In een zone dertig word je 53 euro armer in plaats van 50 euro. En uiteraard geldt nog steeds: hoe hoger de snelheidsovertreding, hoe hoger de flitsboete. Per te hard gereden km/uur komt er 11 euro bij. Rij je meer dan 20 km/uur te snel in een bebouwde kom, een schoolomgeving of een zone 30, dan wordt je rijbewijs bovendien onmiddellijk ingehouden.

Hoewel de marge versoepeld is, is het dus zeker geen goed idee om eigenhandig berekeningen te maken, gezien het beperkte inschattingsvermogen van de bestuurder en de lokale en internationale verschillen. Om een verkeersboete te vermijden en veilig te rijden is het steeds aangewezen om de veiligheidslimiet te respecteren.

Ben je toch geflitst? Bereken je verkeersboete met onze handige boetecalculator.  

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6696 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!