12.408 automobilisten krijgen boete voor vluchtmisdrijf

Vorig jaar werden 12.408 automobilisten veroordeelt tot het betalen van een boete voor vluchtmisdrijf, een rijverbod en/of een gevangenisstraf.
  • Bij vluchtmisdrijf verlaat diegene die verantwoordelijk is voor een ongeval de plaats waar het gebeurde om te ontsnappen aan de politie.

  • Vorig jaar kregen 12.408 bestuurders een boete voor vluchtmisdrijf.

  • Wil je weet hoe hoog jouw boete zal zijn, laat die dan berekenen door onze boetecalculator.

Uit cijfers van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) blijkt dat 12.408 automobilisten een boete voor vluchtmisdrijf kregen. Er zijn grote verschillen tussen de gewesten onderling.

Wat is vluchtmisdrijf?

Men pleegt vluchtmisdrijf als diegene die verantwoordelijk is voor een ernstig verkeersongeval de plaats ervan verlaat om te ontsnappen aan de politie, zodat zij geen vaststellingen meer kunnen doen. Wat velen vergeten is dat dit ook geldt voor fietsers en voetgangers. Deze regel is onder meer in het leven geroepen om te vermijden dat niet meer kan worden vastgesteld of men onder invloed was van alcohol of drugs op het moment dat het ongeval plaatsvond. Ook als men erna nog naar de politie stapt, is er nog altijd sprake van vluchtmisdrijf. Een boete is dan ook onvermijdbaar. Maar ook zwaardere straffen zijn zeer zeker mogelijk. Met vluchtmisdrijf wordt namelijk niet gelachen.

Een boete voor vluchtmisdrijf varieert tussen de 1.100 en 27.500 euro, naargelang de ernst van de feiten. Deze tarieven zijn berekend volgens de huidige opdeciemen. Opgelet! Die gaan vanaf 1 januari 2017 van 6 naar 8. Ook een gevangenisstraf, van 15 dagen tot 2 jaar, en een rijverbod van minimaal 3 maanden behoren tot de mogelijkheden. Vluchtmisdrijf kan in sommige gevallen worden omgezet in een mildere straf, al gebeurt dit zelden. Daarvoor moet men wel een duidelijke verdediging voeren voor de politierechtbank.

12.408 bestuurders krijgen een boete voor vluchtmisdrijf

In ons land werden in 2015 maar liefst 12.408 automobilisten veroordeeld voor vluchtmisdrijf. Uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een schriftelijke vraag van Paul-Olivier Delannois (PS) blijkt dat er een groot verschil is tussen de gewesten. In het Vlaamse Gewest ging het namelijk om 8.136 chauffeurs, in het Waalse Gewest 3.075 en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1.197. Oost-Vlaanderen is met 2.828 koploper qua veroordelingen, gevolgd door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (1.949), Antwerpen (1.779), West-Vlaanderen (1.645), Luik (1.237), Henegouwen (1.230) en Limburg (736). Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) schat het aantal vluchtmisdrijven per jaar op 75.000.

Je pleegde vluchtmisdrijf en de boete laat je niet los? Laat die dan berekenen door onze boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 39 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!