Veelgestelde vragen

Algemeen

mijn zitting is voorzien op 03.06, is het verkieslijk dat ik daarop aanwezig ben of heeft dat geen enkel belang (snelheidsinbreuk)

Uw aanwezigheid op de zitting is niet verplicht maar u laat zich dan best vertegenwoordigen door een advocaat. Indien u dit niet doet en u bent niet aanwezig op de zitting, wordt de zaak afgehandeld zonder uw aanwezigheid en wordt u veroordeeld bij verstek. Verstek wil met andere woorden gewoon zeggen dat u niet bent verschenen in het geding. Indien er geen advocaat aanwezig is en u verschijnt zelf niet kan het voorkomen in de praktijk dat de rechtbank de zaak soms strenger beoordeeld.

Uitspraak

Mijn zaak wordt in beraad genomen. Heeft dit een impact op het vonnis? Waarom beslist de rechter dat?

De politierechter kan onmiddellijk uitspraak doen ter zitting maar hij moet niet. Het beraad heeft geen enkele weerslag op het vonnis. Het is niet omdat de rechter de zaak in beraad neemt, dat hij daarom strenger zal oordelen of omgekeerd. Het kan zijn dat er elementen in het dossier aanwezig zijn waardoor de rechter meer tijd nodig heeft en niet onmiddelijk tot uitspraak wil overgaan.

Verloop

Hoe verloopt de procedure voor de politierechtbank?

Uw eis tot schadevergoeding als gevolg van een verkeersongeluk vordert men in principe op volgende 2 manieren: 1. Burgerlijke partijstelling voor de politierechtbank Als men de partij vervolgt voor de politierechtbank en uw schade nog niet (volledig) werd vergoed, kunt u zich burgerlijke partij stellen voor de politierechtbank. Op de zitting kunt u een nota burgerlijke partijstelling samen met de overtuigende bewijzen neerleggen.Ook hier kunt u gebruik maken van uw rechtsbijstandsverzekering en/of familiale verzekering om kosteloos beroep te doen op deskundige bijstand.

  • Belangrijk is dat u wettelijk recht hebt op vrije keuze van raadsman.
  • De verzekeraar zal hier vaak proberen een eigen raadsman aan te duiden en dit ook zo lang mogelijk uit te stellen.

Wij raden echter aan om een eigen raadsman aan te stellen en dit van zodra de datum van de zitting gekend is. Via ons kunt u beroep doen op advocaten met bijzondere kennis in het verkeersrecht. 2. Burgerlijke procedure voor de politierechtbank Als het Openbaar Ministerie de zaak heeft geseponeerd en u bent van oordeel in uw recht te zijn, heeft u de mogelijkheid om met een advocaat naar uw keuze een procedure op te starten voor de politierechtbank. Hierbij heeft u de mogelijkheid om dit te doen via dagvaarding voor een burgerlijke politierechtbank dan wel een rechtstreekse dagvaarding uit te brengen voor de strafrechter. Dit laatste zal interessant zijn als u zelf ook reeds bent gedagvaard door het Openbaar Ministerie. Ook als de verzekeraar uw mening niet deelt (dat u in uw recht bent), heeft de wetgever voorzien dat u kosteloos beroep kan doen op een second opinion van een advocaat. De objectiviteitsclausule is immers een verplichte bepaling in iedere rechtsbijstandsverzekering die bedoeld is om u te beschermen wanneer u niet akkoord gaat met de richting die uw verzekeraar inslaat voor de recuperatie van uw schadevergoeding of voor de verdediging van uw belangen.