Welke bekeuring krijgen 65-plussers die rijden zonder verzekering

Senioren dienen steeds vaker klacht in bij Gelijkekansencentrum Unia omdat hen op basis van hun leeftijd een autoverzekering geweigerd wordt. Dit is gegrond wanneer een chauffeur door CARA niet langer geschikt wordt bevonden om te rijden, maar anders gaat het om discriminatie. 65-plussers kunnen bovendien zelf erg goed inschatten wanneer het tijd wordt om naar alternatieven als de elektrische fiets over te stappen.

Waarom moet iedere chauffeur verzekerd zijn?

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid zorgt ervoor dat chauffeurs die slachtoffer worden van een ongeval sowieso vergoed worden voor de schade die ze hierbij oplopen. Het gaat hier zowel om morele, lichamelijke als materiële schade. Voor wie niet verzekerd is zal het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in eerste instantie de schade vergoeden.

Daarna zal het GMWF de volledige som terugvorderen van de chauffeur die het ongeval veroorzaakt heeft. Voor die persoon kunnen de financiële gevolgen desastreus zijn. Om dit te voorkomen is in België iedereen die met de auto rijdt verplicht zijn voertuig te verzekeren.

Wie betrapt wordt op het rijden zonder verzekering loopt dan ook het risico op een fikse bekeuring.

Welke bekeuring krijg je als je zonder verzekering rijdt?

Voor wie zonder verzekering de baan op gaat, zijn er volgens de wet uiteenlopende sancties voorzien, gaande van geldboetes tot het inhouden van het rijbewijs. Ook kan je voertuig verbeurdverklaard worden en voor veelplegers zijn er zelfs gevangenisstraffen van 8 dagen tot 6 maanden voorzien.

Ondanks deze gevolgen worden in België per dag gemiddeld 80 chauffeurs betrapt terwijl ze met een auto rijden die niet verzekerd is. Per jaar komt dit neer op meer dan 29.200 overtredingen door eigenaars, maar ook door bestuurders die rijden met de onverzekerde auto van iemand anders.

Hoe zit het met aanvullende verzekeringen?

In België is enkel de verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, die de schade van de tegenpartij vergoed, verplicht. Aanvullende verzekeringen, zoals een omnium, zijn er om de kosten aan je eigen wagen te dekken en kan je naar wens aan je verzekeringspakket toevoegen.

Het bedrag dat je voor je verzekering betaalt, wordt berekend op basis van je leeftijd en het vermogen van je voertuig. Wanneer je in het verleden al eerder een ongeval veroorzaakte, dan wordt ook hiermee rekening gehouden.

Vergeet zeker niet je verzekeraar op de hoogte te brengen als je niet langer geschikt wordt bevonden om te rijden of wanneer je je auto laat aanpassen.

Werd je onlangs tegengehouden en bleek de auto waarmee je reed niet verzekerd? Wil je nagaan welke bekeuring er volgt? Neem dan contact op met de experts van Boetecalculator!

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6744 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!