Waarom hebben vrachtwagens slimme camera’s nodig?

Hoeveel dodelijke ongevallen veroorzaken vrachtwagens? Wat kunnen slimme camera’s doen wanneer ze geïnstalleerd worden op vrachtwagens? Het Vias bracht recent cijfers uit over het aantal on

Met de alomtegenwoordige aanwezigheid van vrachtwagens op de Belgische wegen maken ze een heel groot deel uit van het dagelijkse verkeer. Daarom onderzocht het Vias hoe de grote voertuigen zich verhouden in het verkeer. Dit zijn de resultaten.

 

Hoe vaak zijn vrachtwagens bij ongevallen betrokken op de Belgische wegen?

Het Vias baseerde zich bij hun onderzoek enquêtes bij vrachtwagenchauffeurs en hun eigen verkeersbarometer. Daaruit bleek dat ongevallen met vrachtwagens veel minder vaak voorkomen dan met andere voertuigen. Per miljard gereden kilometers zouden ze maar liefst minder dan de helft zo vaak bij ongevallen betrokken zijn. Bovendien blijft het aantal ongevallen dalen. Wel bleek dat de ongevallen met vrachtwagens vaker dodelijk zijn, met een vrachtwagen betrokken in maar liefst 12% van alle dodelijke ongevallen.

In Vlaanderen zijn ze bovendien vaker betrokken bij een dodelijk ongeval dan in Brussel of Wallonië.

 

Wat zijn de grootste oorzaken van die ongevallen?

Onderzoek van het Vias aangevuld met internationaal onderzoek toont aan dat het vaak menselijke factoren zijn die de ongevallen veroorzaken. Voornamelijk kijkgedrag, onvoldoende afstand bewaren, afleiding, alcoholgebruik, vermoeidheid en gedrag van andere weggebruikers speelden een rol. Kijkgedrag is vaak een probleem dat zich wijt aan de omvang van de vrachtwagen. Hoewel ook bij vrachtwagenchauffeurs alcoholgebruik werd geregistreerd als oorzaak van ongevallen, is dat bij hen veel minder vaak het geval dan bij bestuurders van personenwagens. Vooral vermoeidheid is opvallend vaak aanwezig.

In lijn met vermoeidheid zorgen de monotone ritten ook vaak voor verveling, waardoor de chauffeurs gemakkelijker afgeleid geraken door bijvoorbeeld gsm-gebruik.

 

Hoe kunnen slimme camera’s de weg veiliger maken?

De grootte en hoogte van de vrachtwagen zorgen voor een hoop dode hoeken en moeilijk zichtbare plaatsen. Die zouden volgens onderzoek kunnen worden opgevangen met slimme camera’s op de juiste plekken. Op de zijkant en de voorkant van de vrachtwagen zouden ze respectievelijk dode hoeken en foute inschatting van afstand de wereld uithelpen. Bovendien zouden slimme camera’s aan de achterkant van elke vrachtwagen soelaas bieden bij het achteruit rijden, vooral wanneer er weinig ruimte is om te manoeuvreren. Verder zouden bijkomende cursussen ondersteuning moeten bieden.

 

Wie is de grootste oorzaak van letselongevallen op de Belgische wegen? Hoe kan ik zelf ongevallen vermijden? Vraag advies aan de specialisten van Boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6694 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!