Verschijnen voor de politierechtbank vaak goedkoper dan minnelijke schikking

Tot deze opmerkelijke vaststelling komt Intolaw, een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in verkeersrecht. Zij baseren zich voor deze uitspraak op het door henzelf ontwikkelde datamodel dat bestaat uit vele duizenden vonnissen van de voorbije jaren. “Dat er een zeker verschil is tussen een minnelijke schikking en de uitspraak van een politierechtbank mag niet verbazen. Zo komt er na het betalen van de minnelijke schikking niets op je strafregister en riskeer je geen rijverbod, maar tot nu toe is het nooit zwart op wit aangetoond hoe groot dat verschil precies is.” vertelt advocaat Pieter Goetghebuer.

De cijfers

Het verschil wordt het duidelijkst gemaakt voor rijden onder invloed van alcohol. Vanaf een promillage van 1,5 moet je meteen voor de rechtbank verschijnen. Ligt de waarde tussen 1,2 en 1,5 promille, wordt er een minnelijke schikking voorgesteld van €1.600,00.

Bij de politierechtbank van Gent bijvoorbeeld is de conclusie dat, gezien een deel van de geldboete met uitstel wordt opgelegd, de effectieve geldboete ‘slechts’ €920,00 bedraagt. Een verschil van €680,00.

De reden hiervoor ligt volgens advocaat Goetghebuer bij het feit dat de rechter rekening kan houden met de financiële situatie van de overtreder. Het parket heeft deze vrijheid voor een minnelijke schikking niet. 

Belangrijk om te vermelden is dat bij een uitspraak van de politierechter naast de geldboete vaak ook een rijverbod wordt opgelegd. Zo mag de overtreder een rijverbod van gemiddeld 20 dagen verwachten en gerechtskosten welke schommelen rond de 300 euro.

U denkt dus nog altijd best tweemaal na als u verkiest om de zaak voor de politierechtbank te brengen.

Hoe zit het met de andere rechtbanken?

Het maakt wel degelijk een verschil uit of je moet verschijnen voor de rechtbank van Antwerpen of die van Brussel. Ook daar deed advocatenkantoor Intolaw onderzoek naar. Zo werd naast Gent ook de rechtbank van Antwerpen, Brussel en Bergen van dichterbij bekeken.

Waar Antwerpen met een gemiddelde effectieve geldboete van €960,00 de lijn van Gent volgt, geven de cijfers uit de hoofdstad wél een aanzienlijk verschil.

In Brussel krijg je met €600,00 effectieve geldboete een lager bedrag dan elders opgelegd, maar ligt de focus van de straf op een rijverbod dat met 60 dagen dan weer een pak hoger is dan de andere rechtbanken.

Ook in Bergen ligt met een verval tot sturen van 40 dagen de focus voornamelijk op het rijverbod en niet zozeer op de effectieve geldboete (€680,00).

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 59 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!