Verkeersboetes worden duurder voor een aantal overtredingen

Voor welke overtredingen worden de verkeersboetes duurder. Boetecalculator zocht voor je uit wanneer je dieper in de buidel mag tasten.

Op initiatief van de FOD Mobiliteit en Vervoer worden een reeks overtredingen die te maken hebben met de inschrijving van voertuigen vanaf nu zwaarder bestraft. Het gaat om onregelmatigheden die ervoor zorgen dat je een veroordeling kan ontlopen.

Over welk soort overtredingen gaat het precies?

Wie bijvoorbeeld een onleesbare of slecht geplaatste nummerplaat op zijn of haar auto heeft, krijgt in de toekomst hogere verkeersboetes. Dit soort overtredingen zorg ervoor dat de politie voertuigen en hun eigenaars moeilijker kan identificeren, waardoor bestraffing van de verkeersovertreding onmogelijk wordt.

Tussen 2010 en 2014 glipten zo jaarlijks gemiddeld 47.000 bestuurders door de mazen van het net. Een strengere bestraffing zou moeten leiden tot een betere verkeersveiligheid.

Wat verandert er op vlak van de verkeersboetes zelf?

In België bestaan er vier verschillende graden van verkeersovertredingen die de strafmaat voor de overtreder bepalen. Hoe hoger het risico op een ongeval, hoe hoger de graad van de overtreding en hoe hoger de verkeersboete. Een overtreding van de 1e graad houdt vanzelfsprekend minder risico in dan één van de 3e of 4e graad.

Wat de overtredingen die te maken hebben met de inschrijving van voertuigen betreft, geldt dat ze sinds 1 oktober niet langer tot de 1e maar tot de 2e graad behoren. Bovendien werden de zwaarste overtredingen door het College van Procureurs-Generaal toegevoegd aan de lijst met overtredingen waarvoor geen onmiddellijke inning mogelijk is. Dat wil zeggen dat bestuurders die dergelijke overtreding begaan voor de rechter moeten verschijnen.

Waar moet ik als bestuurder extra voor opletten?

Als je met de auto op pad gaat denk je in het vervolg maar best twee keer na als je voertuig niet ingeschreven is of wanneer de nummerplaat op je auto niet dezelfde is als die je werd toegekend wanneer je je voertuig inschreef. Je kan het best ook geen wijzigingen aanbrengen aan het inschrijvingsnummer, de reliëfstempel of de metalen plaat aan je nummerplaat.

In het geval dat je rijdt met een tijdelijke inschrijving, een proefrittennummerplaat of handelaarsplaat, dien je altijd de opgelegde voorwaarden verbonden aan dergelijke nummerplaat strikt na te leven, anders ben je ook in overtreding.

Beging je onlangs een overtreding en wil je graag weten welke boetetarieven er momenteel gelden? Neem dan contact op met de experts van Boetecalculator!

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6666 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!