Trager rijden = sneller thuis

Uit een studie van het BIVV blijkt dat sneller rijden geen tijdswinst oplevert. Integendeel! Een snelheidsovertreding levert je enkel een verkeersboete op.
  • Snelheidsovertredingen leveren geen tijdswinst op

  • Dynamische snelheidsbeperkingen in functie van verkeersdrukte

  • Gunstige invloed op verkeersveiligheid en milieu

Heb je een zware voet? Puur tijdverlies zo blijkt uit een studie van het BIVV. Wie al eens een snelheidsovertreding begaat, kan waarschijnlijk wel bevestigen dat enkel de staatskas er baat bij heeft. Op 1 mei werden de verkeersboetes immers 5% duurder. Wie van deze verhoging niet wakker ligt, zal met dit bericht hopelijk wel inzien dat trager rijden enkel voordelen heeft. Hoe trager je rijdt, hoe sneller je thuis bent.   

 

Dynamische borden voor dynamischer verkeer

Inderdaad, het verkeer op onze Belgische snelwegen kan een pak vlotter verlopen als de snelheidslimiet verlaagd wordt. Het gaat niet om een permanente verlaging van de toegestane snelheden, maar een verlaging in functie van de verkeersdrukte. Concreet betekent dit dat er vooral tijdens de spitsuren op filegevoelige plaatsen een snelheidslimiet kan worden ingesteld van 90 km/uur. Als het wegennet erg verzadigd is, kan er daarna nog een verdere verlaging van de snelheidslimiet komen. Desnoods tot 30 km/uur! Autobestuurders worden hiervan op de hoogte gebracht door dynamische borden. Slaag je er toch in sneller te rijden bega je een snelheidsovertreding!

 

Lager of toch maar hoger?

De studie van het BIVV toont aan dat een stijging van de maximaal toegelaten snelheidslimiet weinig positieve impact zou hebben. Tijdens de spits is ons wegennet sowieso helemaal verzadigd en heeft het dus geen nut om de snelheidslimiet te verhogen. Wie zich regelmatig laat verleiden tot te snel rijden zal zijn verkeersboetes naar aanleiding van een snelheidsovertreding niet zien afnemen. Ook het aantal ongevallen zou niet afnemen maar toenemen bij een verhoging van de snelheidslimiet. Vooral de ernst van de ongevallen zou toenemen. Qua verkeersveiligheid is dit dus geen optie. 

 

Trager rijden is sneller rijden

Uit de simulatie blijkt ook dat tijdens de spitsuren de 610 km file waarin er minder dan 35 km/uur wordt gereden, zal afnemen naar 420 km. De gemiddelde snelheid van alle voertuigen samen zal zo van 44 km/uur naar 57 km/uur stijgen. Door met z’n allen trager te rijden zullen we dus sneller thuis zijn, hoe gek dat ook klinkt. Bovendien heeft een dergelijke aanpak ook een gunstige invloed op het milieu. Een snelheidsovertreding levert je dus echt niks op! Sta daar maar even bij stil wanneer je met een zware voet de wagen instapt!

 

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6771 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!