Snelheidsovertredingen: mobiele trajectcontrole komt er

Er komt wel degelijk een systeem van mobiele trajectcontrole in Vlaanderen. Dit moet het hoge aantal snelheidsovertredingen naar beneden halen.
  • Het systeem van mobiele trajectcontrole komt er wel degelijk in Vlaanderen.
  • Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) plaatste een bestelling van zo’n 350.000 euro.
  • Deze mobiele trajectcontroles worden ingezet in de strijd tegen het hoge aantal snelheidsovertredingen.
  • Het systeem betekent ook een interessante, economische voortrekkersrol voor Vlaanderen.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakte bekend dat het systeem van mobiele trajectcontrole er wel degelijk komt. Het gaat om een verplaatsbaar camerasysteem dat bijvoorbeeld tijdelijk opduikt bij wegenwerken, om snelheidsovertredingen vast te stellen. Er werd een bestelling geplaatst van zo’n 350.000 euro.

Snelheidsovertredingen meten met mobiele trajectcontroles

Momenteel bestaan er al vaste trajectcontroles op de E17 in Gentbrugge en op de E40 ter hoogte van Wetteren. Binnenkort komen daar ook mobiele installaties bij die de snelheidsovertredingen van bestuurders over een bepaald traject zullen vaststellen. Er hebben zich al 7 fabrikanten gemeld die dat mobiele systeem effectief kunnen ontwikkelen. Minister Weyts gaat nu voor een bedrag van 350.000 euro bestellen. Hoeveel mobiele trajectcontroles er daarvoor kunnen worden aangekocht, moet nog blijken uit de exacte offertes die de betrokken bedrijven insturen.

Later wordt bekeken waar die mobiele trajectcontroles zullen opduiken. Maar dat kan bijvoorbeeld aan wegenwerken, waar automobilisten tijdelijk trager moeten rijden. Dit gebeurt vandaag nog met klassieke flitspalen, met als resultaat dat bestuurders enkel afremmen ter hoogte van de flitscamera. Minister Weyts denkt er ook aan om de mobiele trajectcontroles afwisselend te plaatsen langs een aantal vooraf bepaalde drukke wegen, om daar het aantal snelheidsovertredingen terug te dringen Sowieso zullen deze controles vooral worden ingezet op gewestwegen, waar nog steeds de meeste én zwaarste ongevallen gebeuren.

Interessante, economische voortrekkersrol

Vorig jaar leverde het systeem van mobiele trajectcontrole nog meewarige blikken op. Het idee werd bestempeld als technisch onhaalbaar, want het systeem bestaat momenteel nog niet. Vandaar dat het in Vlaanderen wordt ontwikkeld in de strijd tegen het hoge aantal verkeersongevallen. Tegelijk levert het onze bedrijven een interessante, economische voortrekkersrol op, zeker als straks blijkt dat ook andere landen in dergelijke mobiele trajectcontroles geïnteresseerd zijn.

Boetes voor snelheidsovertredingen kunnen hoog zijn. Wil je graag weten hoe hoog jouw boete zal zijn, dan kan je die laten berekenen door onze boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6786 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!