Slachtoffers krijgen geen cent na verkeersovertreding

Wie werd veroordeeld voor een zware verkeersovertreding moet 200 euro storten in het Slachtofferfonds. Slachtoffers zien daarvan echter nooit een cent.
  • Wie een (zware) verkeersovertreding beging, moet 200 euro storten in het Slachtofferfonds.

  • Verkeersslachtoffers zien daar echter nooit een cent van.

  • Verschillende advocaten gespecialiseerd in het verkeersrecht vinden dat daarin verandering moet komen, maar het Kabinet-Geens wil daar niets van weten.

  • Slachtoffers kunnen immers een beroep doen op het Motorwaarborgfonds.

Automobilisten die werden veroordeeld voor een (zware) verkeersovertreding, moeten 200 euro storten in het Slachtofferfonds. Daarvan zien verkeersslachtoffers echter nooit of te nimmer een cent. Volgens een aantal advocaten gespecialiseerd in het verkeersrecht, is dat het gevolg van een wet uit 1985 die enkel geweldslachtoffers geld toekent. Ze zijn voorstander van een apart verkeersfonds, maar minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil daar helemaal niets van weten. Hij verwijst naar het Motorwaarborgfonds, speciaal in het leven geroepen voor verkeersslachtoffers waarbij de aanrijder niet is verzekerd.

Geen geld voor verkeersslachtoffers

FOD Financiën stortte vorig jaar 40,8 miljoen euro door. Natuurlijk is een groot deel van dat bedrag afkomstig van automobilisten die een (zware) verkeersovertreding begingen. Van die bijdragen kunnen verkeersslachtoffers echter niet profiteren. In 1985 werd immers bepaald dat uitsluitend zij die worden geconfronteerd met terreur of geweld, een beroep kunnen doen op het Slachtofferfonds. En dit terwijl er minstens evenveel verkeersslachtoffers zijn die, nadat de verzekeringen zijn tussengekomen, nog heel wat extra kosten kunnen hebben. Zij moeten alles uit eigen zak betalen. Een schande, aldus de advocaten gespecialiseerd in het verkeersrecht.

Apart fonds voor slachtoffers verkeersovertreding

Er wordt nu gepleit voor een apart verkeersfonds waarin alle bijdragen worden gestort van wie een (zware) verkeersovertreding beging. Volgens het kabinet-Geens is een aanpassing van de werking van het Slachtofferfonds niet aan de orde. Bij hen luidt de redenering dat een verkeerslachtoffer van een aanrijder die geen verzekering heeft, altijd een procedure kan starten bij het Motorwaarborgfonds. Iedereen die een autoverzekering neemt, betaalt voor dat fonds. Nu rijst de vraag: is het dan niet logischer dat zij die een (zware) verkeersovertreding begingen, de verkeersslachtoffers helpen? Wordt zeker en vast vervolgd!

De boete voor een verkeersovertreding kan hoog zijn. Wil je graag weten hoe hoog jouw boete zal zijn, dan kan je die laten berekenen door onze boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 48 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!