Rijden zonder verzekering in België: wat zijn de gevolgen?

Rijden zonder verzekering is verboden in België. De bestuurder mag zware boetes en sancties verwachten wanneer blijkt dat hij tijdens een controle of na een verkeersongeval niet beschikt over een verzekering. We overlopen welke verplichtingen gelden voor voertuigen in België en welke straffen er specifiek staan op rijden zonder verzekering.

 

Heeft u een vraag over een specifieke boete of overtreding?
Neem contact op met onze experts.

Wat zijn de verplichte en aanvullende verzekeringen in België?

Met de verplichte autoverzekering, beter bekend als de autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA), wordt de schade vergoed van derden in het geval van een ongeval. De groene kaart die u ontvangt van uw verzekeraar dient als bewijs dat de auto in goede staat en verzekerd is, en moet dus altijd in uw voertuig aanwezig zijn.

Aanvullende verzekeringen, zoals bijvoorbeeld een omnium, zijn handig om de schade aan uw eigen voertuig te dekken. Deze zijn dus niet wettelijk verplicht, maar eerder een mogelijkheid om, indien gewenst, als optie toe te voegen.

Gebrek aan verzekering: boetes en sancties

Om meteen met de deur in huis te vallen: boetes en sancties voor een onverzekerd voertuig kunnen zeer hoog oplopen. We spreken over een geldboete van € 8.000, een rijverbod van minstens 8 dagen tot 5 jaar, een inbeslagname van het onverzekerde voertuig of zelfs een gevangenisstraf van 6 maanden.

Naast de juridische gevolgen kan rijden zonder minimale verzekering ook gewoonweg erg duur zijn. De verplichte verzekering is er juist om de andere partij(en) te vergoeden wanneer u tijdens een verkeersongeval in fout bent.

Het logische gevolg is dan ook wanneer u niet verzekerd bent, u zelf de andere betrokken partij(en) moet vergoeden. U dekt in dat geval niet alleen de materiële schade van het voertuig, maar u draait ook op voor de medische kosten.

Het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (BGWF) zal het slachtoffer in de eerste plaats compenseren, om daarna het bedrag van u te vorderen. Om het belang te onderstrepen, geven we nog mee dat een ongeval met een gewonde doorgaans een kost van €17.000 met zich meebrengt. Het spreekt voor zich dat de kosten dus zeer hoog kunnen oplopen.

Wat als u een ongeluk heeft met een bestuurder zonder verzekering?

Bevindt u zich in de omgekeerde situatie en heeft u een ongeval terwijl de andere bestuurder niet verzekerd is? Dan moet u nog steeds een ongevalsrapport indienen en dit bezorgen aan uw verzekeraar. Dan hangt het van uw verzekering af (volledige omnium of niet) of zij u zullen vergoeden.

Heeft u enkel een BA-autoverzekering of een mini-omnium? Dan zal de vergoeding niet alle kosten dekken. U kunt dan een claim indienen bij het Belgisch Gemeenschappelijk Waarbogfonds die de kosten kunnen dekken.

Let wel, vooraleer dit waarborgfonds tussenbeide komt, moet de verantwoordelijkheid van de onverzekerde bestuurder aangetoond worden door middel van getuigenissen, foto’s, details van de omstandigheden,…

Bent u betrokken bij een ongeval met een voertuig bij verstek van de verzekering in België? Juridisch advies kan nuttig zijn: neem contact op met onze experts.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6717 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!