Rijbewijs met strafpunten

De langverwachte Belgische regering is nog maar net gevormd en de berichten over de agendapunten stromen binnen. De Vivaldi-regering haalt het puntenrijbewijs nogmaals van onder het stof. Maar, wat is dat nu juist? Wij geven u een korte en duidelijke uiteenzetting in onderstaande post.

Het is niet de eerste keer dat er gesproken wordt over het rijbewijs met punten. In 1990 kwam dit voor het eerst aan bod in de Belgische politiek. Daarna kwam dit enkele malen terug naar boven, maar tot een effectieve invoering is het nooit gekomen. Een van de voornaamste oorzaken van het afvoeren van het puntenrijbewijs is de lage pakkans van verkeersovertreders op onze Belgische wegen. Een ander probleem dat steeds naar boven komt, is het gebrek aan een databank waaraan de begane verkeersovertredingen kunnen gekoppeld worden aan het rijbewijs van de overtreder.

Europees gezien is België een (serieuze) nakomer als het aankomt op het puntenrijbewijs. In de meeste Europese landen is dit reeds lange tijd ingevoerd met een positief effect op de verkeersveiligheid.

Zoals de naam doet vermoeden, worden er punten toegekend aan verkeersovertredingen. Hoe zwaarder de overtreding, hoe meer punten. Deze punten worden gekoppeld aan het rijbewijs van de overtreder.

Door het toekennen van punten aan overtredingen wil men voorkomen dat bestuurders frequent zware overtredingen begaan en de bestuurders die regelmatig zware overtredingen begaan, worden gedurende enkele maanden uit het verkeer gehaald.

Hoe onze nieuwe regering het puntenrijbewijs zal invullen, valt af te wachten. In wat volgt, geven wij een overzicht van het wetsvoorstel van 2014 waarop deze regering zich hoogstwaarschijnlijk zal baseren.

 

  • Bij één verkeersovertreding kan u maximum 4 punten krijgen. Voor meerdere overtredingen die worden samengenomen kan u maximum 5 punten krijgen.

  • Zodra een bestuurder 8 punten heeft bereikt, wordt hij bestraft met een rijverbod van 3 maanden en worden er één of meerdere van de herstelexamens (praktisch/theoretisch rijexamen – medische/psychologische proeven) opgelegd.

  • Indien diezelfde bestuurder binnen 3 jaar na het bereiken van 8 punten OPNIEUW 8 punten bereikt, wordt het minimum rijverbod opgetrokken tot 6 maanden. Indien binnen 3 jaar drie of meerdere keren nogmaals 8 punten wordt bereikt, wordt het rijverbod minstens 9 maanden.

  • De bestuurder kan zijn puntenaantal naar beneden brengen door het volgen van een veiligheidscursus. Beter opgeleide bestuurders zouden de verkeersveiligheid verbeteren.  

  • Jonge bestuurders werden door het wetsvoorstel opnieuw geviseerd. Naast het opleggen van één van de rijexamens kan het aantal punten worden herleid van 8 naar 6.

  • Om de drie jaar worden de punten gewist en begint iedere bestuurder terug van 0.

 

Kort samengevat: Het puntenrijbewijs lijkt bijna op een videogame waarbij de doelstelling is zo weinig mogelijk punten verzamelen en door het volbrengen van een opdracht, nl. volgen van een cursus, kunnen bestuurders deze punten naar omlaag krijgen… Om de drie jaar worden de behaalde punten teruggebracht op 0. Frequente verkeersovertreders worden op deze manier enige tijd uit het verkeer gehaald door een rijverbod van enkele maanden.

De invoering van het puntenrijbewijs komt dus nogmaals op de politieke agenda. Het is afwachten of deze regering kan tegemoetkomen aan de in het verleden opgedoken problemen en naar de concrete invulling.

Op vandaag kan je nog altijd onze boetecalculator gebruiken om te berekenen welke boete en/of rijverbod je riskeert in geval van een verkeersovertreding.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 755 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!