Privacy-problemen bij verkeersboeten.be? - Boetecalculator

Is de website verkeersboeten.be niet klaar voor de nieuwe Privacy-wetgeving? Boetecalculator licht het probleem rond snelheidsovertredingen toe.
  • Privacy en bescherming van gegevens zijn belangrijke maatschappelijk onderwerpen.
  • Nieuwe Europese regelgeving over privacy en bescherming van gegevens binnenkort van kracht.
  • FOD Justitie toont zich nog niet klaar door slordig omspringen met gegevens van snelheidsovertredingen.

Enkele maanden geleden hadden we het enthousiast over de introductie van de website verkeersboeten.be. De efficiënte nieuwe manier om snelheidsovertredingen te betalen leek een grote stap vooruit. Nu blijkt dat bezoekers van de overheidswebsite verkeersboeten.be heel gemakkelijk de identiteit van andere hardrijders kunnen achterhalen.

Dat het in de huidige tijden moeilijk blijkt te zijn om je privacy te beschermen, mag geen verrassing zijn. Het screenen van de identiteit in het kader van veiligheid, zoals dancefestival Tomorrowland afgelopen zomer deed, staat lijnrecht tegenover het recht op privacy. Sociale mediagiganten als Facebook en Google gebruiken gegevens om slimmere advertentiemogelijkheden aan te bieden. Wil je dit niet, dan dien je zélf het heft in handen te nemen en je privacy-instellingen te wijzigen.

Van commerciële organisaties kan verwacht worden dat zij een ommetje nemen met de regels. Met de komst van de nieuwe ‘General Data Protection Regulation’-regels wordt er echter meer bescherming geboden. Bedrijven moeten voldoen aan de richtlijnen van de GDPR of zullen beboet worden indien deze regels niet gerespecteerd worden.

Dat ook een overheidswebsite slordig omgaat met de gegevens van haar bezoekers is op z’n minst merkwaardig. De Federale Overheidsdienst Justitie beboet hardrijders voor snelheidsovertredingen. Vervolgens is de dienst verantwoordelijk voor de verwerking én de veiligheid van de gegevens. Elke verkeersboete krijgt daarna een code. Deze code vul je online in bij het betalen van je verkeersboete. Door enkele cijfers in die code te vervangen kan je gemakkelijk de naam, nummerplaat en andere gegevens van hardrijders achterhalen. Deze gerechtelijke gegevens zijn vaak gevoelige materie die liever niet gedeeld  wordt met onbekenden. Deze relatief gemakkelijke manier om gegevens te achterhalen is opvallend: het testen van de veiligheid van websites op gaten als deze is ‘daily business’ in vele bedrijven. Nam de FOD Justitie niet voldoende preventieve maatregelen?  

De FOD Justitie ondernam beperkte acties: zo is de naam van de hardrijder niet meer zichtbaar en komt er in de toekomst een unieke code in de schriftelijke snelheidsovertreding. Toch zijn ook nu nog steeds gegevens te achterhalen en werd er gecommuniceerd dat het probleem pas volgend jaar zal opgelost worden. Een inhaalbeweging is nodig wil de dienst zélf geen boete riskeren in het kader van de nieuwe GDPR regelgeving.

Zelf ook een verkeersboete gehad? Bereken je boete (in alle privacy)  met onze handige boetecalculator.  

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 20 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!