Kun je in Gent een GAS-boete ontvangen voor verkeersovertredingen?

De Gemeentelijke Administratieve Sanctie, beter bekend als de GAS-boete, kan worden opgelegd wanneer er sprake is van kleine gevallen van openbare overlast zoals sluikstorten, zwerfvuil, lawaai, overlast van dieren en wildplassen. Sinds 1 februari 2021 komen daar nu ook verkeersovertredingen bij. In dit artikel gaan we specifiek de situatie rond GAS-boetes in de stad Gent wat dieper bekijken.

Zelf een verkeersboete berekenen? Dat kan via onze boetecalculator!

Wie kan in Gent een GAS-boete opleggen en hoe gebeurt dit?

Zoals bij elke overtreding, moeten de feiten eerst vastgesteld worden. Dat kan in dit geval gebeuren door een politieagent of door een gemeenschapswachter/bevoegd ambtenaar. In het eerste geval wordt het opgenomen in een proces verbaal (PV), in het tweede geval wordt het een bestuurlijk verslag (BV).

Na het ontvangen van een aangetekende brief met een kopij van het PV of BV, krijgt de overtreder de kans om verweer hiertegen in te dienen. Gebaseerd op de vaststelling (en het eventuele verweer) bepaalt de sanctionerend ambtenaar al dan niet tot het opleggen van een GAS-boete.

Ik ben niet akkoord. Hoe teken ik bezwaar aan?

Een verweer tegen een GAS-boete kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren. De hoogte van het boetebedrag is hier bepalend.

·         Je ontvangt een GAS-boete van €70 of minder: schriftelijk verweer

Je verweerschrift moet binnen de 15 dagen per aangetekende post opgestuurd worden naar Stad Gent – Gas, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

·         Je ontvangt een GAS-boete van minstens €70: schriftelijk of mondeling verweer

Indien gewenst, kan je vragen om gehoord te worden. Dan kan je op afspraak je verweer mondeling toelichten aan de sanctionerend ambtenaar, eventueel met bijstand van een advocaat.

Wat als de overtreder minderjarig is?

Vanaf 16 jaar kunnen minderjarige overtreders participeren in een bemiddelingsoplossing. In dit geval is er naast overtreder en benadeelde partij ook sprake van een bemiddelaar die het gesprek ondersteund. Samen wordt er een oplossing gezocht waar alle partijen zich in kunnen vinden. Dit kan gaan over een prestatie verrichten bij een stadsdienst, een werkstuk maken of de geleden schade financieel vereffenen. Deze bemiddeling is gratis en deelname niet verplicht.

GAS-boetes in het verkeer

Sinds 2016 worden GAS-boetes ook uitgeschreven voor verkeersinbreuken. Dit wil zeggen dat overtredingen van de regels rond parkeren of stilstaan worden beboet door de sanctionerend ambtenaar. Ook het foutief inrijden van een éénrichtingsstraat of voetgangerszone wordt met een GAS-boete afgehandeld.

Uitbreiding februari 2021

Daar komen sinds kort dus ook snelheidsovertredingen bij. Het gaat hier specifiek om snelheidsovertredingen van minder 20km/uur in een zone 30 of 50

De sanctionerende ambtenaar kan uiteraard de hoogte van de boete niet zelf bepalen, omdat deze dezelfde moeten zijn als de strafrechtelijke boetes. De inkomsten van deze GAS-boetes vloeien wel rechtstreeks terug naar de lokale besturen.

Met de gratis boetecalculator bereken je volledig gratis en in enkele klikken zelf je boete! Ook onze experts staan steeds klaar om je vrijblijvend een antwoord te geven op al je vragen.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 59 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!