Ik nam een verboden richting, wat riskeer ik?

Het negeren van een verkeersbord C1 is een overtreding van de derde graad. De boete bedraagt 30 euro - 500 euro. Indien het parket zou beslissen om over te gaan tot dagvaarding kan de politierechtbank tevens facultatief een rijverbod opleggen van 8 dagen - 5 jaar. (art. 68.3 wegcode en art. 29§1 lid 2 wet 16/03/1968 ).

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6708 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!