Geen verkeersboetes tot 15 november?

Waarvoor staat de politieactie ‘No Money’? Wat wil de Police Unifying Movement hiermee bereiken? Boetecalculator legt uit waarom de agenten protesteren.

Van 1 tot 15 november 2018 neemt een duizendtal agenten deel aan de actie ‘No Money’. Zoals de naam van de actie al aangeeft, zal er in die periode geen geld van verkeersovertreders naar de staatskas vloeien. De agenten besloten immers om gedurende 2 weken geen verkeersboetes uit te schrijven. Reden van de actie? De ‘Police Unifying Movement’ wil gehoord worden, al is het zonder goedkeuring van de vakbonden.

Wat is de ‘Police Unifiying Movement’?

De Police Unifying Movement is een geheime Facebookgroep die midden oktober werd opgericht en naar eigen zeggen 21.965 leden telt. Aanleiding voor de oprichting van de Facebookgroep was de routinecontrole in Wallonië op 13 oktober die uitmondde in een schietpartij en waarbij 2 agenten zwaargewond raakten. Het doel van de groep is agenten in functie vertegenwoordigen en hun belangen verdedigen zonder daarvoor eerst langs de vakbonden te passeren.

We vragen om terug te keren naar ons statuut van in 2001.”, zegt Pascal Rombaux, politie-inspecteur in Charleroi en actief lid van de Facebookgroep. Om die vraag kracht bij te zetten is er nu dus beslist tijdelijk geen verkeersboetes uit te schrijven.

Welke eisen heeft de geheime Facebookgroep?

De Police Unifying Movement stuurde inmiddels ook een lijst met eisen naar minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en de parlementsleden. En die eisen zijn duidelijk: de ‘ontrafeling’ van hun statuut terugdraaien (onder meer op het vlak van pensioen en ziektedagen), alsook een uniek statuut voor alle ordediensten en de loonbarema’s naar boven bijstellen. “Een aantal partijvoorzitters hebben al laten weten dat ze ons willen ontmoeten, maar de minister reageert voorlopig niet.”, aldus Rombaux.

Door geen verkeersboetes uit te delen en geen onmiddellijke geldboetes te innen, hoopt de groep dus op een reactie van de overheid. “Het idee achter deze actie is om de geldkas van de staat op deze manier te raken, anders willen ze niet naar ons luisteren.”.

Wat riskeer je in de plaats van verkeersboetes?

Bij de federale politie blijkt niemand op de hoogte te zijn van de actie. Een woordvoeder stelt tevens dat de agenten hiermee hun boekje te buiten gaan aangezien ze verplicht zijn om op te treden bij elk strafbaar feit. Bestuurders die echter betrapt worden op een overtreding zullen wel uitleg krijgen over de geldende verkeersregels en goed gedrag in het verkeer.

Beging je inmiddels toch een verkeersovertreding en wil je weten welke boete je riskeert? Bereken verkeersboetes hieronder met onze handige boetecalculator of stel je vraag onmiddellijk aan de specialisten.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6719 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!