Een speekseltest voor rijden onder invloed van drugs: wat zijn mijn rechten?

De politie heeft steeds het recht om u te onderwerpen aan een speekseltest om na te gaan of u op dat moment onder invloed van drugs bent. Maar hoe verloopt een speekseltest eigenlijk en wat zijn mijn rechten? Onze specialisten geven de nodige uitleg! Toch nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen voor een antwoord op al jouw vragen.

Wat zegt de wet over drugs in het verkeer?

Voor drugs in het verkeer geldt een nultolerantie in ons land. De politie voert regelmatig drugcontroles uit en gaat daarbij na of je bepaalde verboden stoffen in je lichaam hebt. Zodra je sporen van de volgende stoffen in je lichaam hebt, ben je strafbaar:

·         THC (cannabis)

·         Amfetamine (speed)

·         MDMA (xtc)

·         Morfine of 6-acetylmorfine (heroïne)

·         Cocaïne of benzoylecgonine (cocaïne)

De procedure

De Belgische wet voorziet bij een controle op drugs in het verkeer een procedure in drie stappen:

1.       In de eerste plaats wordt er nagegaan of er uiterlijke tekenen zijn die aanwijzen dat je mogelijks onder invloed van drugs bent. Dit gebeurt aan de hand van een checklist. Voorbeelden hiervan zijn bloeddoorlopen ogen, pupillen die groter zijn dan normaal, evenwichtsstoornissen, nerveus gedrag,…

2.       Bepaalt de politie op basis van deze checklist dat er een vermoeden is van rijden onder invloed van drugs, wordt er een speekseltest afgenomen. Belangrijk hierbij is dat bij (vermoedelijke) daders van een verkeersongeval sowieso een speekseltest wordt afgenomen. De checklist is in dit geval dus niet van tel.

Is de speekseltest positief?
Dan wordt je rijbewijs, als veiligheidsmaatregel, meteen 12 uur ingetrokken. De procureur des Konings heeft de bevoegdheid om het rijbewijs meteen in te trekken voor 15 dagen. Dit kan maximaal twee keer verlengd worden voor een periode van 3 maanden. Een positieve speekseltest activeert meteen ook stap 3 in de procedure: gebruik van de speekselcollector.

3.       Het staal van de speekselcollector wordt opgestuurd naar een labo waar het staal grondiger wordt geanalyseerd. De resultaten van het labo dienen als wettelijk bewijs. Een logisch gevolg van een positief labostaal is dat je strafbaar bent en je voor de politierechtbank moet verschijnen.

Mag ik een speekseltest weigeren?

Je kan een speekseltest weigeren. De reden van weigering moet je niet meedelen aan de politie, maar die zal dan wel een arts oproepen die moet oordelen over de wettigheid van je weigering. Als de arts vaststelt dat de weigering ongegrond is, zal je moeten opdraaien voor de kosten voor de tussenkomst van de geneesheer.

Ook de analyse van het labo kan je weigeren, maar is niet zonder consequenties. Zo hangt er een boete van 1.600,00 euro tot 16.000 euro boven je hoofd, als je geen wettige reden hebt om te weigeren.

Wat riskeer ik?

De geldboetes gaan dus inderdaad van 1.600,00 euro tot 16.000 euro met een rijverbod van minstens 8 dagen tot maximum 5 jaar. Jonge bestuurders (die nog geen 2 jaar hun rijbewijs hebben) krijgen automatisch een rijverbod en moeten opnieuw examens afleggen om dat terug te krijgen. Bovenop de geldboetes komen ook nog alle onkosten van de controle.

Nog hogere straffen worden opgelegd wanneer er sprake is van herhaling van de overtreding. Zo kan de straf oplopen tot een geldboete van 40.000 euro, een mogelijke gevangenisstraf en een verval van het recht om een wagen te besturen.

Zelf een positieve test afgelegd? Bereken volledig gratis en vrijblijvend je boete met onze calculator!

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 30 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!