Boetes te hard rijden onwettig? Politie blijft flitsen!

De boetes voor te hard rijden mogen dan al onwettig zijn, de agenten krijgen voorlopig geen nieuwe richtlijnen opgelegd en snelheidscontroles gaan door.
  • Alle boetes voor te hard rijden op basis van een nummerplaat alleen zijn onwettig.

  • Zowel minister van Justitie Koen Geens als minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer bestuderen de zaak en werken aan een snelle oplossing.

  • Ondertussen krijgen politieagenten geen nieuwe regels opgelegd en gaan de geplande flitscontroles gewoon door.

Nu bekendgemaakt werd dat de boetes voor te hard rijden die werden uitgeschreven op basis van een nummerplaat alleen, onwettig zijn, krijgen agenten voorlopig geen speciale richtlijnen. Alle snelheidscontroles gaan door zoals gepland.

Boetes te hard rijden onwettig

De arresten van het Hof van Cassatie gaan over de boetes voor te hard rijden die werden uitgeschreven enkel op basis van een nummerplaat en waarbij de politie achteraf de automobilist probeert te identificeren via de zogenaamde Kruispuntdatabank bij de DIV, de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen. De politie schendt daarmee de privacyregels. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en zijn collega van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zijn de arresten aan het bestuderen. Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) zoekt naar een oplossing om het beheer en de uitwisseling van persoonsgegevens te vereenvoudigen. Ondertussen gaan de flitscontroles gewoon door en krijgen agenten voorlopig geen speciale richtlijnen opgelegd.

Snelle oplossing

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) roept Justitie op om de zaak rond de onwettige verkeersboetes zo snel mogelijk op te lossen. In ons land wordt veel geïnvesteerd in flitscamera’s en trajectcontroles om het aantal verkeersdoden te doen dalen. Volgens de minister heeft het dan ook geen zin dat bestuurders geen boetes voor te hard rijden kunnen krijgen op basis van privacyregels. Hij was dan ook verrast door de uitspraak van het Hof van Cassatie en is van mening dat de fundamentele regels omtrent de schending van de privacy niet zijn geschonden. Hij betreurt eerder het hoge aantal verkeersdoden en vindt dat Justitie nu actie moet ondernemen en ervoor moet zorgen dat de huidige regelgeving wordt gewijzigd.

Werd je geflitst? Te hard rijden en boetes gaan meestal hand in hand. Wil je weten hoe hoog je snelheidsboete zal zijn, dan kan je die laten berekenen door onze boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6724 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!