Boete voor te snel rijden: wat kost het?

Verkeersovertredingen zijn onderverdeeld in 4 categorieën, naargelang de overtredingsgraad:

  • ongewenst gedrag (1ste graad)

  • onrechtstreeks ongevalrisico (2de graad)

  • rechtstreeks ongevalrisico (3de graad)

  • onvermijdelijk ongevalrisico (4de graad)

Elke categorie gaat gepaard met bijhorende boetes, ook voor hard rijden. Voor inbreuken van de 4de graad is een onmiddellijke inning niet mogelijk en moet de overtreder normaliter altijd verschijnen voor de politierechtbank.

Een afzonderlijke categorie is de snelheidsovertreding, oftewel te hard rijden. Boetes worden berekend per km/h dat de automobilist te snel rijdt, waarbij men een onderscheid maakt tussen gebieden met een hoge voetgangersconcentratie en andere wegen (binnen en buiten de bebouwde kom).

Werd je geflitst? Hard rijden en boetes gaan meestal hand in hand. Wil je weten hoe hoog je snelheidsboete zal zijn, dan kan je die laten berekenen door onze boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6720 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!