3 snelheidsovertredingen per dag door bussen De Lijn

De buschauffeurs van De Lijn begingen vorig jaar 1.110 snelheidsovertredingen, oftewel 3 per dag. Ze doen het wel beter dan de gemiddelde Vlaming.
  • Buschauffeurs van De Lijn werden vorig jaar 1.110 keer geflitst, oftewel 3 bussen per dag.

  • Met 1 boete per 30.000 afgelegde kilometer doet de gemiddelde Vlaming het beduidend slechter dan de buschauffeurs van De Lijn.

  • Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) pleit voor snelheidsbegrenzers in de bussen.

Vorig jaar begingen de buschauffeurs van De Lijn in totaal 1.110 snelheidsovertredingen. Dat zijn er zo’n 3 per dag. Volgens het kabinet van Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) zijn dat er net iets meer dan in 2015 (1.081 snelheidsovertredingen). Weyts nuanceert dit hoge aantal. De Lijn staat immers in voor ongeveer 30.000 ritten per dag. Afgerond begaat een buschauffeur minder dan 1 overtreding per 100.000 gereden kilometer, en dat is minder dan de gemiddelde Vlaming.

Vlaming begaat meer snelheidsovertredingen

De gemiddelde Vlaming krijgt ongeveer 1 snelheidsboete op amper 30.000 afgelegde kilometer. Wat een pak slechter is dan de buschauffeurs van De Lijn. De vervoersmaatschappij beklemtoont dat ze nauwgezet een individueel dossier bijhouden van alle chauffeurs. Loopt het echt de spuigaten uit, dan moeten ze opnieuw rijlessen volgen. Verkeersveiligheid is prioritair!

Natuurlijk kan het altijd beter. Daarom dringt het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) er bij Weyts op aan om de bussen uit te rusten met intelligente snelheidsbegrenzers, naar het voorbeeld van de Londense bussen. De meeste flitsboetes zijn kleine snelheidsovertredingen. Die kunnen perfect worden vermeden door in elke bus een begrenzer in te stellen van 70 km/h op de gewestwegen en 50 km/h in de bebouwde kom.

Geen brokkenpiloten

Minister Weyts ziet daar vooralsnog geen heil in. De buschauffeurs van De Lijn begaan minder snelheidsovertredingen dan de gemiddelde Vlaamse automobilist. Zij moeten dan ook niet worden overladen met alle zonden van Israël. Wat hem wél irriteert, is dat de verkeersboetes van de chauffeurs nog steeds worden terugbetaald door de vakbonden. En dat geeft volgens hem een totaal verkeerd signaal. Zo ontstaat juist het beeld dat de buschauffeurs van De Lijn brokkenpiloten zijn. Wat helemaal niet waar is!

Boetes voor snelheidsovertredingen kunnen hoog zijn. Wil je graag weten hoe hoog jouw boete zal zijn, dan kan je die laten berekenen door onze boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6789 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!