21% van verkeersovertreders niet van plan rijgedrag aan te passen na boete

Uit een grootschalig onderzoek van onze website blijkt dat 21% van de verkeersovertreders niet van plan is zijn rijgedrag aan te passen na een boete.

Deze en nog andere verontrustende cijfers komen boven uit een grootschalig onderzoek van www.boetecalculator.be.

Uit een grootschalig onderzoek onder bezoekers van de website www.boetecalculator.be / www.monamende.be in Vlaanderen en Wallonië blijkt dat onder de laagvliegers, roodrijders, doorlopende-lijn-kruisers en dronken bestuurders nogal wat recidivisten zitten. Een eufemisme om te zeggen dat een andere aanpak van verkeersovertredingen, zwaar en minder zwaar, dringend nodig is. Een andere aanpak, niet perse een strengere, zo blijkt.

OVER HET ONDERZOEK

Met meer dan 7.000 ingevulde formulieren tussen augustus en december 2016, onder mensen die een al dan niet zware verkeersovertreding hebben begaan, kan het onderzoek representatief genoemd worden. www.boetecalculator.be, een initiatief van Alexander Schmitt, is een webplatform waar overtreders zelf via een algoritme kunnen berekenen wat hun maximum te verwachten straf voor hun verkeersovertreding zal zijn. Momenteel bereikt de site tussen de 25.000 en 30.000 unieke bezoekers per maand.

Het onderzoek peilde naar het antwoord op volgende vragen:

Hoeveel Belgen…

  • zullen hun rijgedrag aanpassen na het ontdekken van de strafmaat?
  • vinden de huidige bestraffing voor verkeersovertredingen streng genoeg?
  • vinden de berekende strafmaat eerlijk in verhouding tot de gepleegde overtreding?

Algemeen genomen toont het onderzoek aan dat 21% van alle Belgen zijn of haar rijgedrag niet te zullen aanpassen na het ontdekken van de strafmaat (gaande van slechts een boete over een rijverbod tot gevangenisstraf). 94% van de ondervraagden verklaart wel dat de strafmaten voor verkeersovertredingen in ons land streng genoeg zijn.

EEN ANALYSE VAN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS

Man versus Vrouw

Het is duidelijk dat straffen voor verkeersovertredingen een mannenzaak zijn. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat 83% van de vrouwen de schrik te pakken hebben na een straf en hun gedrag zullen aanpassen tegenover slechts 78% van de mannen.

Jong versus oud

Uit het onderzoek blijkt ook dat de strafmaat minder indruk maakt op jongere verkeersovertreders. Bijna 30% van de chauffeurs onder de 35 jaar geeft aan het rijgedrag niet te zullen aanpassen na het bekendmaken van de strafmaat. Hoe ouder de chauffeur, hoe meer impact de strafmaat lijkt te hebben op het toekomstig rijgedrag van de overtreder.

Luxewagens versus familiewagens

En het onderzoek van www.boetecalculator.be bevestigt tevens een cliché. Hoe duurder de wagen, hoe minder de bestuurder geneigd is zijn rijgedrag aan te passen. 82% van de bestuurders van familiewagens (of gewone auto’s) geeft aan het rijgedrag te zullen aanpassen na de occasionele overtreding. Bij bestuurders van een Aston Martin, Bentley, Ferrari, Porsche,…de echte luxepaardjes, geven 64% aan hun rijgedrag NIET te zullen aanpassen. Een enorm verschil!

Volgens beroepscategorie

Het onderzoek lijkt aan te tonen dat mensen met ruimere verantwoordelijkheden of voorbeeldfuncties allerminst hun gedrag zullen aanpassen ten gevolge van een geldboete of rijverbod. Van de 59 bevraagde politici stelt 64% zijn of haar rijgedrag NIET te zullen aanpassen. Slechts 62% van de bedraagde personen met een leidinggevende functie stelt het rijgedrag te zullen aanpassen. Een schril contract met bedienden of ambtenaren waar de overgrote meerderheid zijn of haar rijgedrag wel zal aanpassen na het ontdekken van de strafmaat.

Oplossingen?

Alexander Schmitt, initiatiefnemer van www.boetecalculator.be: “Er wordt veel gepraat over de strafmaat bij verkeersovertredingen en over wie zich er zus of zo over voelt. Met dit onderzoek hebben we voor het eerst een aantal dingen duidelijk kunnen stellen. En ondanks het feit dat bepaalde mensen zeggen dat het geen invloed heeft, vindt 92% van de overtreders de straffen streng genoeg. We merken ook dat wanneer de geldboetes echt heel hoog worden, de meeste respondenten dan wel aangeven hun rijgedrag te zullen wijzigen. Wat mij persoonlijk wel zorgen baart zijn de cijfers met betrekking tot de jongeren waar we duidelijk merken dat de huidige bestraffing in ieder geval minder impact lijkt te hebben dan bij de oudere doelgroep.”

Deze data en nog veel meer kunt u hier raadplegen op de pagina.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6704 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!