Vluchtmisdrijf

Bereken nu je boete

Veelgestelde vragen

Algemeen

kan je veroordeeld worden voor vluchtmisdrijf als je gepraat hebt met de tegenpartij?

Mevrouw,mijnheer  ik zou nadere precisering wensen te bekomen over de beslissing van het Hof van Cassatie van 25.03.1980 welke u vermeldt op uw site.  Volgens Strada en Juridat vermeldt de samenvatting van het artikel helemaal niet wat u uitlegt.  Echter de volledige tekst is niet meer beschikbaar.  Indien u een kopie hebt van deze beslissing, zou ik daarvan graag een kopie ontvangen.

 

In het arrest van 25 maart 1980 heeft het Hof van Cassatie beslist dat het feit dat de bestuurder na een ongeval heeft gepraat met de tegenpartij en deze bestuurder ook kon geïdentificeerd worden a.d.h.v. zijn nummerplaat niet belet dat er uit andere elementen kan afgeleid worden dat hij toch achteraf de vlucht heeft genomen en zich dus opzettelijk aan de dienstige vaststellingen heeft willen onttrekken. (https://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=rn87472&check=true, https://www.moniteur.be/_tridion/cass/ac/1979-80-4.pdf, staat dus fout op de site bij vluchtmisdrijf - rechtspraak en rechtsleer)