Veelgestelde vragen

Algemeen

geflitst aan 67 Km/u in plaats van 50 Km/u opmerking : kan ik het feit inroepen dat ik vertraagde en een te bruuske vertraging wilde vermijden ?

Normaliter zal u hiervoor een minnelijke schikking van 120 euro krijgen. Indien u dit wil betwisten dan zal deze zaak waarschijnlijk voor de politierechtbank komen. U kan dan uw argumenten voorleggen voor de politierechter.

Geflitst

ik heb een initieel PV ontvangen voor overdreven snelheid. ik kan niet zeggen wie op ogenblik van de feiten achter het stuur zat ... ikzelf of een vriend aan wie ik mijn voertuig heb uitgeleend. mag ik u vragen wie te zien is op de foto genomen door de radar? op welke manier? aan wie? dank u en gegroet,

Geachte, normaal gezien zou u in principe de foto kunnen inkijken bij de politie. Indien de politie het dossier al zou overgemaakt hebben aan het parket kan u ofwel op de griffie vragen om het strafdossier te mogen inkijken (let wel de flitsfoto zit niet altijd in het strafdossier) of u kan op de zitting zelf vragen dat het parket de foto's voegt.

kan er geflitst worden op priv terrein

Goedenavond. Is een flitsboete geldig als het meettoestel zich op privé terrein bevindt? Op het internet zegt de ene van wel de andere van niet tenzij ze toestemming hebben van de eigenaar van het terrein

 

Deze vraag is er geen eenduiding antwoord. Vooreerst hangt het er vanaf wat u bedoelt met ''privé terrein". Een parking bijvoorbeeld behoort tot de openbare weg ongeacht aan wie hij toebehoort, als hij toegankelijk is voor en mag gebruikt worden door iedereen. Dan staat het vast dat de wegverkeerswet erop van toepassing is en dan politie vaststellingen mag doen. Indien het werkelijk om privé terrein gaat, vrees ik dat de politie toch kan overgaan tot vaststelling van inbreuken. Er zijn rechtbanken die van mening zijn dat de weggebruikers ook in de private plaatsen de aanduidingen van snelheidsbeperking naleven 
Zij hebben hiervoor wel de toestemming niet nodig van de eigenaar. De eigenaar kan wel vragen aan de politie om zijn eigendom te verlaten. 

Betwisting

(inhalen bij hoge snelheid, 185 boete) ik kreeg een boete in Brussel welke ik aanvecht, ik heb net een brief ontvangen van de procureur des Konings, kan ik uw advies krijgen over de risicos die ik loop? hierbij een afschrift van het PV en van mijn antwoord. Hartelijk dank bij voorbaat voor uw antwoord. Aanvaardt de verzekering van mijn oprechte hoogachting

Geachte, het parket is niet verplicht om uw betwisting te aanvaarden waardoor het parket u toch nog kan dagvaarden. Hierbij is het belangrijk om de overweging te maken tussen de verschuldigde boete en de bijkomende kosten, zoals dagvaardingskosten en dossierkosten, die verschuldigd kunnen zijn wanneer de betwisting van het PV niet wordt aanvaard. Bovendien kan de politierechtbank een rijverbod opleggen. Dit is evenwel niet verplicht.

Ijking

dienen flitscamera's geijkt te worden?

Ik werd geflitst  in de bebouwde kom aan 77 km/u gecorrigeerd op 71 km/u. ik moet de som van  €160 betalen. Het PV werd op tijd en stond opgestuurd.  Toen ik dingen opzocht op het internet blijkt da de politieman een test dient te doen  elke dag dat hij zijn radar gebruikt (Gatso 24c) indien hij niet bij machte is om te bewijzen dat die dag de test werd gedaan, dan zou ik klaarblijkelijk alle kansen hebben om vrijgesproken te worden. Info of intox? Te weten dat op het pv, blijkt dat het toestel reglementair is en werd gecontroleerd één jaar geleden. (termijn van 2 jaar). Ik ben ook ter plaatse gegaan  en ik heb vastgesteld dat zich daar een boom bevindt op 10 meter van de as van de auto (foto ter staving) in de gebruiksaanwijzing van de “Gatso” staat geschreven dat het toestel steeds dient geplaatst te worden op 10 m van een obstakel zoals  een boom of ander bord.  Eveneens aan de andere kant van de weg (twee rijstroken) bevindt zich noch een metalen afsluiting die een foute berekening door het toestel zou kunnen veroorzaken zoals de boom die te dicht staat.
Met deze inlichtingen, denkt u dat het verstandig zou zijn om dit PV aan te vechten ?

 

De dienst verkeer-radar (snelheidscontrole) benadrukt voortdurend dat er op de flitslocatie geen metalen voorwerpen aanwezig mogen zijn die de straal kunnen weerkaatsen. Het is immers zo dat de golven van een flitscamera normaliter op een voorbijrijdende auto vallen en worden teruggekaatst. Op die wijze wordt dan de snelheid berekend, Het kan wel zijn dat de vangrail hier ver genoeg stond, omdat u aangeeft dat dit aan de overkant van de baan was. Een boom daartentegen reflecteert niet, kleine afwijkingen worden namelijk steeds opgevangen door de correctie van 6 procent die altijd toegepast wordt op de gemeten snelheid. Flitscamera's moeten inderdaad steeds geijkt zijn, maar een ijking is 2 jaar geldig, dus dit moet slechts om de twee jaar herhaald worden.  (KB betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het verkeer en haar uitvoeringsbesluiten),