Veelgestelde vragen

Algemeen

Wij zijn gisteren aangehouden met een auto die 2515 kg te zwaar was volgens de politie. Welke boetes staan er daar tegen over?

De geldboete bedraagt :

6° 500 euro tot 50.000 euro bij een overlading met 2500 kg tot minder dan 3000 kg;

7° 750 euro tot 75.000 euro bij een overlading met 3000 kg en meer. (Decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport)

welke boete kan je riskeren als je je lading niet correct afdekt?

Goede avond, ik werd gestopt op de autosnelweg en ik had het net niet gespannen over mijn vrachtwagen, alles was in orde, om te weten hoeveel boete ik zal betalen

 

Het niet correct afdekken van een lading betreft een overtreding van de 2e graad. Indien dit de enige overtreding betreft, zal u dus niet gedagvaard worden voor de rechtbank. U zal hiervoor hoogstwaarschijnlijk een boete van 110 € ontvangen, (artikel 2, 23°  KB 22 december 2003 tot aanwijzing van de zware overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen in uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer)