Veelgestelde vragen

Algemeen

Is het normaal dat ik na x jaren mijn vonnis niet heb ontvangen? Moet ik dan zelf stappen ondernemen?

Ik zou geen stappen ondernemen. Het kan zijn dat dit verjaard is. Als de politierechter een geldboete oplegt van minder dan 26 euro dan bevindt deze zich in de politionele categorie , indien hij een geldboete oplegt van meer dan 26 euro dan bevindt deze zich in de correctionele categorie . De meeste verkeersboetes zijn dus, ondanks het feit dat ze worden opgelegd door de politierechter, correctionele straffen. De verjaringstermijn voor correctionele straffen zijn vastgelegd in het Strafwetboek: correctionele straffen verjaren na verloop van vijf jaren en politiestraffen na verloop van één jaar vanaf de datum van de uitspraak. In geval van een correctionele straf heeft het gerecht heeft dus 5 jaar de tijd om de opgelegde straf uit te voeren.